Hopp til innhold

Tsjekkia

Den tsjekkiske republikk

Tsjekkia ble selvstendig gjennom den fredlige ”fløyelsrevolusjonen” i 1989 og har siden hatt en vellykket overgang fra kommunisme til demokrati og markedsøkonomi.

Sist oppdatert 29.05.2011

Geografi og miljø

1975
2000

Kullindustrien i det såkalte Sorte triangelet forurenser lufta og fører til avskoging. Les mer

Tsjekkia er et åpent sletteland, omgitt av høye, bratte fjell. Landets høyeste fjell er Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 moh. Landet har et kontinentalt klima med lange, kalde og forholdsvis tørre vintrer, og varme somrer. Skogen dekker rundt en tredjedel av landet, men i likhet med annen skog i Mellom-Europa er også store deler av skogen i Tsjekkia, særlig barskogen, rammet av skogdød som følge av påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør. Pattedyrfaunaen består av 85 arter. Blant annet rovdyrene bjørn, ulv, rev og gaupe.

Miljøproblemer i Tsjekkia er luft- og vannforurensing, i noen områder så alvorlig at den utgjør en reell helsefare for innbyggerne. Situasjonen har bedret seg noe etter at Tsjekkia ble medlem av EU i 2004, og da måtte følge EUs krav.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tsjekkia ville vi trenge 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Selv om Tsjekkia først ble opprettet 1993, har området i store deler av sin eldre historie vært enheter med ulike former for selvstyre, i første rekke kongedømmet Böhmen. Etter første verdenskrig og oppløsningen av det habsburgske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn formet tsjekkere og slovakerne et land. Tsjekkoslovakia ble til på territorier avstått fra Østerrike (Böhmen og Mähren) og fra Ungarn (dagens Slovakia). På slutten av andre verdenskrig ble den tsjekkiske delen av landet annektert av Nazi-Tyskland, og Slovakia benyttet anledningen til å erklære seg som selvstendig og alliert med nazistene. Etter krigen kom hele Tsjekkoslovakia under Sovjetunionen.  I 1968 ble kravet om å endre kommunismen til ”sosialisme med et menneskelig ansikt” slått brutalt ned av regimet. Dette førte til anti-sovjet demonstrasjoner som igjen førte til represalier og brutalitet fra Sovjetunionen. Da Sovjetunionen falt fra hverandre i 1989 fikk Tsjekkoslovakia sin frihet gjennom en fredlig revolusjon kalt fløyelsrevolusjonen. I 1993 gjennomgikk landet en fredlig skilsmisse og Tsjekkia og Slovakia ble to selvstendige land.

Samfunn og politikk

En ny grunnlov for Den tsjekkiske republikk ble vedtatt 1992 og den tidligere presidenten i Tsjekkoslovakia, ble landets første president. De to største og viktigste partiene i Tsjekkia er Det demokratiske borgerpartiet (ODS) og Det tsjekkiske sosialdemokratiske partiet (ČSSD). ODS' hovedsak var en radikal overgang til markedsøkonomi, mens ČSSD har røtter tilbake til den førkommunistiske tiden, men partiet definerte seg nå som et «vestlig» sosialdemokratisk parti. Tsjekkia var blant de tre tidligere kommunistlandene som i juli 1997 ble invitert til utvidelsen av NATO og ble NATO-medlem i 1999 og de ble medlem av EU i 2004.

Et spesielt problem har vært knyttet til forholdet til Tyskland, for etter andre verdenskrig ble den store tyske folkegruppen (sudettyskerne) i det nåværende Tsjekkia fordrevet. Etter lange forhandlinger vedtok Tyskland og Tsjekkia i 1997 en erklæring hvor Tyskland beklaget nazi-Tysklands overgrep mot Tsjekkoslovakia, og hvor Tsjekkia beklaget uretten som ble begått mot mange sudettyskere etter krigen.

Økonomi og handel

Tsjekkia har lange tradisjoner som vellykket industriland og med sin gunstige beliggenhet i forhold til Vest-Europa, og sine demokratiske tradisjoner fra mellomkrigstiden, hadde landet et bedre utgangspunkt enn mange andre tidligere kommunistland for å klare overgangen til privatkapitalisme og demokratisk flerpartisystem.  Økonomen Václav Klaus ble det selvstendige Tsjekkias første statsminister og ledet overgangen til markedsøkonomi. Etter århundreskiftet har den økonomiske veksten vært jevn, med en inflasjon under kontroll og en arbeidsløshet omtrent på gjennomsnittet for EU. Tsjekkia er likevel veldig avhengig av hva som skjer i verdensøkonomien og særlig i Tyskland. Under finanskrisen 2008 og 2009 ble Tsjekkia rammet forholdsvis hardt. Det er også bekymring for korrupsjon, kommende eldrebølge og lite bærekraftige velferdssystemer.  

De tjenesteytende næringene sysselsetter flest av de yrkesaktive, så kommer industrien. Tsjekkia har en stadig voksende turistindustri og er også kjent for sin ølproduksjon. Ølproduksjonen i Plzeň har gitt navnet til pils.

Kort om

Tsjekkia

Hovedstad:

Praha

Etniske grupper:

Tsjekkere 64.3%, moravere 5%, slovakere 1.4%, andre1.8%, uspesifisert 27.5% (2011)

Språk:

Tjekkisk (offisielt) 95.4%, slovakisk1.6%, andre 3% (2011)

Religion:

Katolikker 10.4%, protestanter 1.1%, andre og uspesifisert 54%, ingen 34.5% (2011 est.)

Innbyggertall:

10 777 060

Styreform:

Republikk

Areal:

78 870 km2

Myntenhet:

Tsjekkiske koruna

BNI pr innbygger:

32 167 PPP$

Nasjonaldag:

28. oktober

Satellittbilder

Forurensning: Det sorte trianglet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017