Hopp til innhold

Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland

Tyskland er Europas mest folkerike land, og har spilt en sentral rolle i verdenshistorien. I dag er Tyskland en av EUs ledende stormakter.

Sist oppdatert 11.04.2013

Geografi og miljø

Tyskland består av tre forskjellige landskapsområder – det nordtyske lavlandet med kystområdene mot Nordsjøen og Østersjøen, fjellområdene midt i landet, og høyfjellslandskapet lengst sør, som utgjør Alpenes nordligste deler. Disse landskapsvariasjonene gjør at landet har et variert klima, med temperert kystklima i nord og typisk sentraleuropeisk innenlandsklima lenger sør. Høydeforskjellen mellom nord og sør bidrar også til store temperaturforskjeller, med størst forskjeller mellom sesongene lengst sør i høyfjellene, og stadig jevnere temperaturer året rundt jo lenger nord man kommer. Det tyske landskapet gjennomskjæres av en rekke elver, som har vært viktige for landets sentrale rolle i europeisk handel. Store deler av landet er sterkt forurenset på grunn av utslipp fra tungindustrien, som har ført til sur nedbør og dårlig jordsmonn. Særlig områder i det tidligere Øst-Tyskland sliter med forurensning etter mange år med dårlig miljøregulering.

1975
2000

Kullindustrien i det såkalte Sorte triangelet forurenser lufta og fører til avskoging. Les mer

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tyskland ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Romerne anla flere kolonier i dagens Tyskland noen få århundre f.Kr., men ble fordrevet av frankiske folkeslag på 400-tallet. Frankerne styrte store deler av Sentral-Europa fram til 800-tallet, da området ble delt i en rekke mindre fraksjoner som senere skulle bli utgangspunktet for mange av dagens europeiske nasjonalstater. Dagens Tyskland ble del av Det tysk-romerske imperiet, som eksisterte mer eller mindre samlet fram til Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. Etter gjentatte forsøk på unioner mellom mindre kongedømmer utover på 1800-tallet ble Det tyske imperiet opprettet i 1871, med Wilhelm I som keiser. Imperiet omfattet store deler av det som i dag er Polen, og fikk etter hvert også flere kolonier i Afrika. Det tyske imperiet gikk under etter å ha deltatt på den tapende siden under 1. verdenskrig. Imperiet ble erstattet av den såkalte Weimar-republikken, som måtte gi fra seg store landområder og betale enorme beløp i krigserstatning under krigsoppgjøret. De harde vilkårene bidro til nasjonalsosialismens sterke vekst under Adolf Hitler på begynnelsen av 1930-tallet. I 1939 startet Tyskland 2. verdenskrig ved å invadere Polen. Etter å ha tapt 2. verdenskrig ble landet delt i to, det kommunistiske Øst-Tyskland og det vestligdemokratiske Vest-Tyskland. Etter flere årtier som to stater, ble Tyskland gjenforent som ett land i 1990.

Samfunn og politikk

Etter gjenforeningen i 1990 overtok det nye Tyskland den vesttyske grunnloven fra 1949, som regulerer landet som en føderal republikk bestående av 16 stater med en viss grad av indre selvstyre. Landets formelle overhode er presidenten, men i realiteten ligger mesteparten av makten hos forbundskansleren, som leder regjeringen. Politikken domineres av det sosialdemokratiske SPD og det kristenkonservative CDU, som har dannet flere koalisjonsregjeringer siden gjenforeningen. Landet har et stabilt demokrati og en velutviklet velferdsstat. Til tross for at Tyskland i dag er en samlet nasjon igjen, ligger de tidligere østtyske delstatene fortsatt langt etter de vestlige områdene i sosial og økonomisk utvikling. Landet var et av de grunnleggende medlemmene i Den europeiske union, og spiller i dag en sentral rolle i både regionalt og internasjonalt samarbeid. De siste årene har Tyskland også begynt å bidra til internasjonale militære operasjoner for første gang siden andre verdenskrig.

Økonomi og handel

Tyskland er verdens fjerde største økonomi, etter USA, Japan og Kina. Størrelsen skyldes først og fremst en svært velutbygget eksportindustri, som produserer alt fra finelektronikk og datamateriall til biler og industrimaskiner. Landet er ikke rikt på naturressurser, og importerer både energi og mesteparten av råvarene til industrien. Etter gjenforeningen gikk landet inn i en periode med sterk økonomisk tilbakegang på grunn av de enorme kostnadene ved å omstille de tidligere østtyske områdene til en moderne markedsøkonomi. Det eksisterer fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom delstatene, og arbeidsledigheten er langt større i de østlige delene av landet. Siden 2000-tallet har Tyskland flere år slitt med å overholde kravene i Den europeiske valutaunionen (EMU) om at budsjettunderskuddene ikke kan overskride tre prosent. Etter omfattende reformer bedret situasjonen seg, før den globale finanskrisen sørget for et nytt tilbakeslag i 2009. I 2010 iverksatte tyske myndigheter den største spareplanen siden andre verdenskrig, for å få bukt med budsjettunderskuddene. Gjennom store kutt i arbeidsplasser i offentlig sektor, og nedskjæringer i velferdstjenester skal landet spare 80 milliarder euro fram til 2014. 

Kort om

Tyskland

Hovedstad:

Berlin

Etniske grupper:

Tyskere 91.5%, tyrkere 2.4%, andre 6.1%

Språk:

Tysk

Religion:

Protestantiske kristne 34%, katolikker 34%, muslimer 3.7%, andre/ingen/uspesifisert 28.3%

Innbyggertall:

82 562 004

Styreform:

Føderal republikk

BNI pr innbygger:

47 268 PPP$

Satellittbilder

Forurensning: Det sorte trianglet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017