Hopp til innhold

Uganda

Republikken Uganda

Uganda er rikt på naturressurser, men har lidd under dårlige ledere og mange interne uroligheter. Landet sliter fortsatt med fattigdom og ulikhet, men har i de seneste år opplevd en sterk økonomisk vekst og politisk stabilitet.

Sist oppdatert 09.09.2014

Geografi og miljø

Det sentralafrikanske platå utgjør tre fjerdedeler av Ugandas landareal, og det meste av landet ligger på cirka 900 meter over havet. Klimaet er hovedsakelig tropisk, og temperaturen er stabil på 20-25 grader året rundt. Store deler av av landet er dekket av savanne, særlig etter at det meste av landets regnskog har blitt hogget ned.Victoriasjøen deles mellom Uganda, Tanzania og Kenya, og danner delvis Ugandas grense i sør. Den tidligere så fiskerike innsjøen trues i dag av alvorlige miljøproblemer. Særlig trues fiskebestanden med overfiske. I tillegg har deler av sjøen vært i ferd med å gro igjen som følge av store mengder vannhyasinter, og fordi vannstanden hele tiden er synkende. Krypskytteri, avskoging, overbeiting og jorderosjon er andre miljøproblemer Uganda sliter med.

1995
2001

I Victoriasjøen har man klart å få bukt med de aggressive vannhyasintene som la under seg stadig nye områder på 90-tallet. Les mer

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uganda ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det nordlige Uganda var bebodd fra 3. årtusen f. Kr av folk som hadde innvandret fra Nubia. Senere kom blant annet bantutalende folk vestfra, og folk av hamittisk avstamming fra nordøst. I de nordlige områdene utviklet det seg etter hvert forskjellige klansamfunn, mens man i sør fikk ulike kongedømmer. Fra rundt 1840 ble nordområdene angrepet av egyptiske og sudanske slavehandlere, og kort tid etter kom den første europeiske oppdageren til landet. I 1890 inngikk England og Tyskland en avtale som gjorde at Uganda fikk status som britisk protektorat. Deretter var landet under britisk styre fram til det fikk sin selvstendighet i 1962. De neste ni årene, til oberst Idi Amin tok makten i et militærkupp i 1971, var preget av ustabilitet. Etter en brutal og korrupt periode som landets leder, ble Amin styrtet i 1979. Ugandas nåværende president, Yoweri Museveni, har sittet med makten siden 1986.

Samfunn og politikk

Museveni kom til makten ved et statskupp i 1986. I mange år holdt Vesten fram Museveni som et eksempel til etterfølgelse, men de senere årene har kritikken mot ham økt. Det kommer særlig av at demokratiske spilleregler ikke følges. Til tross for at et flerpartisystem ble innført i 2005, domineres ugandisk politikk av Museveni og hans parti. Det er flerpartivalg hvert 5.år, men ingen begrensning på hvor mange perioder statslederen kan sitte.  I 2011 ble Museveni igjen valgt til president med underkant av 70 prosent av stemmene. Perioden etter valget har vært preget av strid mellom presidenten og opposisjonen, grunnet anklager om valgjuks. Politiet har de senere år fått kritikk for å slå hardt ned på demonstrasjoner og forsamlinger som den politiske opposisjonen har arrangert. Etter å ha terrorisert befolkningen i Nord-Uganda i over 20 år, ble opprørsgruppen Lord's Resistance Army (LRA) nylig drevet ut av landet. Uganda er en de landene i verdens som har høyest befolkningsvekst, samtidig det har vært hardt rammet av AIDS-epidemien, og har derfor en veldig ung befolkning. Over 50 prosent av befolkningen er under 18 år. Seksuelle minoriteter utsettes for diskriminering og homoseksualitet er forbudt i Uganda.

Økonomi og handel

Rundt 70 prosent av befolkningen i Uganda er bønder. Mesteparten av jordbruket er selvberging selv om det eksporteres en del kaffe og fisk. Uganda hadde et godt økonomisk utgangspunkt da landet ble selvstendig i 1962. Idi Amin utviste imidlertid i sin regjeringstid det som var av utenlandsk ekspertise og næringsliv, noe som gikk hardt ut over landets økonomi. Den langvarige konflikten med LRA har også påvirket økonomien negativt. Selv om Uganda fortsatt er å regne som svært fattig, har landet de siste årene hatt en sterk økonomisk vekst.  Mangel på energi og elektrisitet er derimot en stor utfordring for industriutvikling. Det samme er utbredt korrupsjon som påvirker evnen til å levere offentlige tjenester og til å tiltrekke seg investeringer. Det knyttes imidlertid store forventninger til de store oljefunnene som er gjort de siste årene i Lake Albert.  

Kort om

Uganda

Hovedstad:

Kampala

Etniske grupper:

Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, bunyoro 2.7%, andre/uspesifisert 29.6% (2002)

Språk:

Engelsk, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariske språk, swahili, arabisk

Religion:

Katolikker 41.9%, protestanter 42%, muslimer 12.1%, andre/uspesifisert/ingen 4% (2002)

Innbyggertall:

40 141 262

Styreform:

Republikk

Areal:

241 550 km2

Myntenhet:

Ugandisk shilling

BNI pr innbygger:

1 825 PPP$

Nasjonaldag:

9.oktober

Satellittbilder

Isbre: Rwenzoribreene

Naturforvaltning: Victoriasjøen

Naturvern: Nasjonalparken Virunga

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017