Hopp til innhold

Uruguay

Den orientalske republikken Uruguay

Uruguay er blant Latin-Amerikas mest vellykkede land. Det kan delvis skyldes at landet ikke ble utnyttet i samme grad som andre tidligere latinamerikanske kolonier.

Sist oppdatert 24.08.2016

Geografi og miljø

Uruguay er et av de minste landene i Sør-Amerika. Landområdet danner overgangen mellom høylandet i Brasil og det argentinske slettelandet. Ved grensen til Brasil reiser det seg to høydedrag, som løper innover landet i sørøstlig retning. Mot sør erstattes åsene av slettelandskap. Omtrent 85 prosent av landet dekkes av gress-stepper, som til stor del brukes til beitemark. Río Negro er Uruguays viktigste elv. Den deler landet på tvers og danner flere smale sjøer. Río Negro renner ut i Uruguay-elven, som danner en naturlig grense til Argentina. Langs elvene er det smale skogbelter. Uruguay ligger i det subtropiske klimabeltet og har fire årstider. Det er varmest fra desember til februar, og fra juni til august er det vinter. Da kan temperaturen synke ned mot null, men det er ingen snø i landet. I 2006 bygde Uruguay en papirmassefabrikk ved Uruguay-elven. Dette førte til store protester fra argentinske miljøaktivister, og saken gikk til den internasjonale domstolen. Den kom i 2010 frem til at virksomheten kunne fortsette fordi den ikke strider mot miljøkrav. Luftforurensing forårsaket av industrien er et stort problem, særlig i tettbygde strøk.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Uruguay ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fordi Uruguay ikke hadde gullforekomster ble det sent kolonisert sammenlignet med andre latinamerikanske land. Mot slutten av 1600-tallet opprettet imidlertid Portugal og Spania kolonier i området. Landene kjempet om retten til Uruguay frem til 1776. Da ble hele landet spansk koloni. Indianerne ble nesten utryddet, og noen få rike eide all jorden. Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet svekket Spania, og kolonien falt sammen. Portugal tok makten, og i 1817 ble Uruguay del av Brasil. Fem år senere ble Brasil selvstendig fra Portugal, og ved hjelp av Storbritannia oppnådde Uruguay selvstendighet i 1828. Det liberale Coloradopartiet og det konservative Blancopartiet ble dannet på 1830-tallet. Voldelige konflikter mellom disse partiene preget resten av århundret. I 1903 ble Coloradopartiets Ordóñez valgt til president, og konfliktene roet seg ned. Ordóñez la grunnlaget for et moderne demokrati og en velferdsstat som var unik i Latin-Amerika. Uruguay ble på 1950-tallet rammet av økonomiske problemer, noe som førte til ny sosial uro. I 1973 overtok militæret makten. Tortur, drap og fengsling av opposisjonelle preget 1970-tallet. Fordi militærjuntaen ikke klarte å stanse den økonomiske nedgangen, ga den stadig mer makt fra seg på 1980-tallet. Sanguinetti ble i 1985 den første sivile presidenten på 12 år, og samfunnet ble stadig friere.

Samfunn og politikk

Uruguay er en republikk. Presidenten er både stats- og regjeringssjef og velger regjeringen selv. Den samme personen kan ikke være president to perioder på rad. Uruguay er et av Latin-Amerikas mest demokratiske land. Alle grunnlovsendringer må godkjennes ved folkeavstemning. De to høyrepartiene Blancos og Colorados har dominert politikken siden 1800-tallet. I 2004 tok imidlertid venstrealliansen Breda over både presidentvervet, og fikk flertall i nasjonalforsamlingen. Utdanningsnivået i Uruguay er svært høyt sammenlignet med andre latinamerikanske land. All utdanning er gratis, inkludert universitetet, og nesten en stor andel av alle unge studerer. Levestandarden er relativt høy, og andelen fattige er lav i forhold til resten av kontinentet. I 2008 fikk homofile rett til å inngå registrerte partnerskap, og i 2012 ble Uruguay det andre latinamerikanske landet som tillater abort.

Økonomi og handel

Økonomien i Uruguay er preget av jordbruk og eksport av jordbruksprodukter. Kvegdrift og sauehold dominerer jordbrukssektoren, og landet har lenge eksportert kjøtt, ull og skinn. De siste årene har også soyabønner blitt en viktig eksportvare. Avhengigheten av eksportinntekter fra noen få jordbruksprodukter gjør økonomien sårbar for svingninger i verdensmarkedet. Derfor forsøker Uruguay å utvikle andre næringer, som turisme og finanstjenester. Hovedstaden Montevideo har lenge vært et av Sør-Amerikas viktigste finanssentra. Landet har rykte på seg for å være et skatteparadis, men etter kritikk utenfra har det blitt mer åpenhet om banksektoren. Levestandarden i Uruguay er høyere enn i mange andre latinamerikanske land. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom er lav, og landet har et godt fungerende velferdssystem. 

FN-rollespill:

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2016/2017 et rollespill der elever skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Historisk sett har Uruguay et nært forhold til Storbritannia. Etter andre verdenskrig ble også USA en viktig samarbeidspartner, og Uruguay er positivt innstilt til Vesten generelt.

Uruguay bidrar ofte med tropper til fredsbevarende FN-operasjoner.

Forholdet til konflikten

Uruguay var det første landet til å anerkjenne folkemordet på armenerne i 1915. Folkemordet ble begått av Det ottomanske riket (dagens Tyrkia). Det er derfor trolig at tyrkerne har et litt anstrengt forhold til Uruguay.

Uruguay uttrykker stor medfølelse til syrerne, og har vist at de er positive til å ta i mot flyktninger fra Syria. 

Tips

Som et lite land, som ofte har vært offer for at større land som handler som de vil, støtter Uruguay seg på prinsippet om ikke-intervensjon, og landenes suverenitet innenfor egne grenser. De er derfor motstandere av at Tyrkia kan gjøre noe som helst innenfor Syrias grenser.

De ønsker også fokus på å få fram nødhjelp til befolkningen som lider.

Uruguay er et land som sjelden er i Sikkerhetsrådet. Derfor er det viktig for dem å vise handlekraft, for eksempel ved at rådet klarer å vedta en resolusjon. De vil derfor være en pådriver for at nok land skal klare å bli enige om en resolusjonstekst. Da er det lurt å snakke mye med de andre delegasjonene for å finne ut hvilke saker som kan tenkes å ha stort nok flertall.

Kort om

Uruguay

Hovedstad:

Montevideo

Etniske grupper:

Europeisk opprinnelse 88%, mestis 8%, afrikansk opprinnelse 4%,

Språk:

Spansk (offisielt), Portunhol, Brazilero (blandinger mellom portugisisk og spansk)

Religion:

Katolikker 47.1 %, ikke-katolske kristne 11.1%, autonome kirkesamfunn 23,2 %, jøder 0,3 %, ateister/agnostikere 17,2 %, andre 1,1 % (2006)

Innbyggertall:

3 429 997

Styreform:

konstitusjonell republikk

Areal:

176 220 km2

Myntenhet:

Peso

BNI pr innbygger:

21 201 PPP$

Nasjonaldag:

25 august

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017