Hopp til innhold

Vatikanstaten

Vatikanstaten er Europas siste eneveldige monarki og verdens minste land. Paven er landets øverste sjef, og leder også den romersk-katolske kirke.

Sist oppdatert 31.01.2013

Geografi og miljø

Vatikanstaten er verdens minste land, og ligger i Roma, hovedstaden i Italia. Landet består av noen få bygninger ved elven Tiberen, i tillegg til noen kirker og administrasjonsbygg i og utenfor Roma. Pavens sommerresidens i Albanerfjellene anses også som en del av Vatikanstaten. Landet har et typisk middelhavsklima, med milde, fuktige vintre og varme, tørre somre. Vatikanstaten har de samme problemene med luft- og vannforurensning som Roma. I 2007 bestemte Vatikanstaten å bli verdens første karbonnøytrale stat. Dette skal de få til ved å plante en skog i Ungarn.

Historie

Vatikanstaten er alt som er igjen etter de tidligere pavestatene som fantes i og rundt Roma fra det fjortende til det nittende århundre. Biskopene hadde stor makt i denne perioden, og erobret større områder i Italia. Allerede på 1000-tallet tok biskopen i Roma tittelen pave, etter det italienske ordet ’papa’ (far). Han erklærte seg som overhode for hele den vestlige kirke. Pavene beholdt makten over det sørlige Italia frem til 1860. Da startet kong Emmanuel II arbeidet med å samle Italia til ett land. Pave Pius IX ville ikke la Roma bli en del av Italia, og nektet å gi fra seg makten. I 1871 måtte han anse slaget som tapt etter en lengre beleiring. Ikke før i 1929 anerkjente Italia Vatikanstaten som en suveren stat med paven som overhode.

Samfunn og politikk

Vatikanstaten er Europas eneste absolutte monarki. Landets øverste sjef er paven, som velges for livstid. Det er kardinalkollegiet, som består av alle kardinalene i den romersk-katolske kirke, som velger paven. Paven styrer over hele den romersk-katolske kirken og har diplomatiske forbindelser med mer en 100 land. Pavens stat har siden 1400-tallet vært beskyttet av Sveitsergarden, som består av medlemmer fra den sveitsiske hæren. Ansvaret for administrasjonen av landet ligger hos en egen kommisjon på syv kardinaler. Vatikanstatens viktigste politiske arbeid er å fremme den romersk-katolske kirkes interesser over hele verden. Sentrale politiske temaer er religionsfrihet, utviklingsspørsmål og dialog mellom religioner. Landet er ikke medlem av FN fordi den romersk-katolske kirken skal være politiske nøytral. Siden 1964 har Vatikanstaten som eneste selvstendige stat i verden, unntatt Palestina, hatt status som permanent observatør i FN. Landet har sin egen radiostasjon og gir ut en dagsavis.

Økonomi og handel

Vatikanstaten er del av den italienske økonomien, og har ikke noe eget økonomisk system. Landets inntekter kommer hovedsakelig fra frivillige bidrag og gaver fra romersk-katolske kirker over hele verden. De har en egen bank som administrerer donasjonene. Landet tjener også på at det hvert år kommer millioner av turister til den kjente Peterskirken. Kirken ble bygget på 1506 og 1626 av kjente arkitekter som Michelangelo og Bernini. Besøkende kommer også til Vatikanmuseet hvor Det sixtinske kapell (pavens personlige kapell) ligger. I tillegg har landet betydelige inntekter på å selge sine egne frimerker, mynter og suvenirer..

Kort om

Flagget til Vatikanstaten

Hovedstad:

Vatikanstaten

Etniske grupper:

Italienere, sveitsere

Språk:

Latin, fransk, italiensk (tjenestespråk)

Religion:

Romersk-katolsk kristendom

Innbyggertall:

800

Styreform:

Ekklesiastisk monarki

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017