Hopp til innhold

Vest-Sahara

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko regner landet som sitt, til tross for at både FN og Haag-domstolen har støttet lokalbefolkningen i deres krav om et selvstendig Vest-Sahara.

Sist oppdatert 31.01.2013

Geografi og miljø

Vest-Sahara ligger i ytterkanten av ørkenen Sahara, som dekker store deler av det nordlige Afrika. Mesteparten av landet består av ørken og halvørken, med dårlig jordsmonn og nesten ingen nedbør. Klimaet er tropisk, med jevnt varme temperaturer året gjennom. Områdene langs kysten er noe kjøligere og har litt nedbør. Det golde landskapet i innlandet gjør at temperaturen kan variere med mer enn 30 grader mellom dag og natt, siden det ikke er noen planter som kan holde på varmen. Det sparsommelige regnet og mangelen på naturlige vannkilder gjør at tilgangen på rent vann er et konstant problem i Vest-Sahara. I tillegg trues jordbruket av ørkenspredning og hyppige sandstormer.

Historie

Dagens Vest-Sahara var i antikken befolket av berbere og beduiner som levde i mindre stammer uten faste bosettinger. Landet ble erobret av muslimske arabere på 700-tallet, og ble etter hvert en sentral for handelen mellom det vestlige og nordlige Afrika. Flere imperier kom og gikk i området, inntil europeerne erobret det nordlige Afrika på 1800-tallet. Vest-Sahara ble kolonisert av Spania etter Berlinkonferansen i 1884, og fikk i 1958 status som egen spansk provins. Utover på 1960-tallet begynte en frigjøringsbevegelse å vokse frem, og i 1973 ble den marxistiske motstandsgruppen Polisario grunnlagt. Da Spania trakk seg ut i 1975 ble landet umiddelbart okkupert av nabolandene Marokko og Mauritania. Året etter erklærte Polisario området som selvstendig, under navnet Den demokratiske arabiske Sahara-republikk. Mauritania trakk seg ut i 1979, men Marokko kontrollerer fortsatt mesteparten av Vest-Sahara. Polisario kjempet mot marokkanske styrker gjennom hele 1980-tallet, inntil FN forhandlet frem en fredsavtale i 1991. Forutsetningen for avtalen var at det skulle avholdes frie valg om selvstendighet, men dette har ennå ikke skjedd.

Samfunn og politikk

Eksilregjeringen holder til i den algeriske byen Tindourf. Regjeringen er sammensatt av Polisario-medlemmer, og har siden 1982 vært ledet av Muhammed Abdelaziz. Vest-Sahara anerkjennes i dag som selvstendig stat av mer enn 40 land, mens Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 andre land. Den internasjonale domstolen i Haag godtok i 1975 Polisarios krav om at innbyggerne burde få stemme over selvstendigheten selv, men FN-styrken MINURSO har ikke vært i stand til å gjennomføre valg i området. Situasjonen er fastlåst, og siden 1980 har landet vært splittet i to deler av en minebelagt forsvarsmur bygget av Marokko. Polisario kontrollerer omtrent en fjerdedel av landet, mens Marokko styrer resten. Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen, og tusenvis av flyktninger lever i eksil i leire i nabolandet Algerie. Grove brudd på menneskerettighetene har funnet sted på begge sider av konflikten, og krigsfanger har gjentatte ganger blitt utsatt for tortur. Siden 2007 har FN ledet forhandlinger mellom Polisario og Marokko, men forhandlingene har stagnert.

Økonomi og handel

Vest-Saharas store økonomiske potensial er en av hovedårsakene til at Marokko ønsker å kontrollere landet. Vest-Sahara har store fiskeressurser, og en velfungerende industri produserer fiskemel og frossen fisk til eksport. Det finnes trolig olje og naturgass i havet, og flere vestlige oljeselskap har fått tillatelse til å begynne prøveboringer. I innlandet er det store mineralforekomster, og utvinningen av fosfater er en av landets viktigste inntektskilder. Mange tonn sand er solgt til bruk på Kanariøyenes strender. Marokkanske myndigheter har bygget opp et effektivt veinett og forsyning av elektrisitet til industrien. I havnebyen Laayoune har man bygget flere hoteller, og det satses i økende grad på turisme. Økonomien styres utelukkende av marokkanske myndigheter, og eksilregjeringen har ingen innflytelse på den økonomiske utviklingen.

Kort om

Vest-Sahara

Hovedstad:

Ingen (Tindourf)

Etniske grupper:

Arabere, berbere

Språk:

Arabisk

Religion:

Muslimer

Innbyggertall:

604 298

Styreform:

Eksil

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017