Hopp til innhold

Vietnam

Den sosialistiske republikk Vietnam

I Vietnam finner man skog, grønne rismarker og fjell. Vietnamesere flest arbeider med jorda eller skogen. Landet har ett politisk parti, kommunistpartiet. Selv om det står dårlig til med ytringsfrihet og menneskerettigheter, har økonomien blitt mer åpen, og levestandarden har økt.

Sist oppdatert 27.08.2014

Geografi og miljø

Vietnam er et langt og smalt land, med en lang kyst. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt Monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august (27-30 grader), og tørrest og kaldest fra desember til februar (20-25 grader). Tre fjerdedeler av naturlandskapet består av fjell og åser. På landsbygda finnes grønne rismarker med Mekongelvas hovedløp, kanaler og sideelver som renner på kryss og tvers.

Elevene, som er selve grunnlaget for liv og arbeid i landet, har blitt en trussel. Områdene rundt plages med oversvømmelser. Elvene er sterkt forurenset på grunn av at bøndene bruker sprøytemidler og kunstgjødsel i produksjonen av mat. Jorderosjon, at jorda renner vekk eller smuldrer opp, på grunn av hogst er også et problem. 

Tung X. Ngo/IRIN
Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over tusen år var Vietnam Kinas provins, altså en landsdel som tilhørte Kina. På 900-tallet frigjorde vietnameserne seg og Vietnam ble et eget land. Men ikke uten kamp. Vietnam har flere ganger blitt angrepet av Kina og Mongolia opp gjennom historien. Fra slutten av 1800-tallet kom franskmennene og greide gradvis kjempe til seg makten i landet. Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Vietnam erklærte seg selvstendig igjen etter 2. verdenskrig, men franske styrker fortsatte å ha makten frem til kommuniststyrkene i Vietnam vant over franskmennene i 1954.

Krigen endte med at Vietnam ble delt i to. Et sosialistisk Nord-Vietnam og et antikommunistisk Sør-Vietnam. Som en del av Den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen ble Sør-Vietnam støttet av amerikanerne og Nord-Vietnam støttet av russerne. Dette er kjent som Vietnamkrigen. USA ønsket ikke at Sør-Vietnam skulle bli kommunistisk. Krigen varte fra 1957 til 1975. Da ble byen Saigon i sør erobret av Nord-vietnamesiske styrker, og nord og sør ble igjen ett Vietnam. Vietnamkrigen sjokkerte verden, med store menneskelige lidelser. Så mange som fem millioner mennesker ble drept, i tillegg til 1,4 millioner soldater. I løpet av 1980-årene satset Vietnam sterkt på å bygge opp landet igjen etter ødeleggelsene. Noe de i stor grad har greid. Landet var tidligere et av verdens fattigste, i dag er de et økonomisk viktig land i verden. 

Samfunn og politikk

Vietnamesisk økonomi har etter hvert åpnet seg mot verden. Den sosiale levestandarden er ganske god, hvis man sammenligner med andre fattige land. Få lider av underernæring og nesten alle har rennende vann og strøm hjemme hos seg. Selv om folk flest har opplevd en betydelig forbedring i levestandard de siste tiårene protesterer folk på landsbygda og bønder mot økte skatter. De mener at de ikke får nok igjen, av for eksempel helsetjenester, utdanning og rettigheter, fra staten. 

Blant de store utfordringene for Vietnam er befolkningsveksten, -og befolkningstettheten. Folk flytter til byene. Det er flere gutter enn jenter i landet på grunn av barnepolitikken. Frem til 2003 hadde Vietnam en tobarnspolitikk. Det betyr at det ikke var lov til å få mer enn to barn per familie. På samme vis som i Kina førte det til at guttebarn var foretrukket foran jentebarn. Vietnam har i dag en befolkning på 93,4 millioner og folk bor seks ganger tettere enn FN mener er bærekraftig. Folk bor dobbelt så tett i Vietnam som i Kina, og ti ganger tettere enn i de fleste utviklingsland.  

Det politiske systemet i landet er slik at presidenten blir valgt av nasjonalforsamlingen. Man velger da blant medlemmene i nasjonalforsamlingen. Presidenten velges for fem år av gangen. Vietnams president Troung Tan Sang er statsoverhode og sjef for militæret. Vietnam er en ettpartistat med kommunistisk styre. Kommunistpartiet hadde ganske lenge et godt rykte i befolkningen på grunn av sin innsats i ulike kriger, at de har greid å forsvare landet utenfra. I dag er de ikke like populære. Korrupsjon og misbruk av makten de har ført til protester. I 2011 ble sittende statsminister Nguyen Tan Dung valgt for en ny femårsperiode. Dung er kritisert for at korrupsjonen har økt siden han kom til makten i 2006. Vietnam havnet i 2013 på 116. plass av 177 i oversikten over de landene som er verst på korrupsjon. I den senere tid har mange fra militæret fått viktige posisjoner i staten. Det kan man tolkes ut fra Kinas økende kontroll i verdensdelen.

Det er liten grad av ytringsfrihet i Vietnam. Journalister, bloggere og de som kjemper for menneskerettigheter og frihet er utsatt for fengsling. I 2014 sa Amnesty at 30 bloggere satt i fengsel, sammen med over 70 politiske fanger.

Økonomi og handel

Over halvparten av de som har en jobb i Vietnam, har jobber med jorda eller skogen. Folk bor rundt de to store elvene i nord og sør. Landet produserer den maten de trenger selv. Det som er til overs selges til andre land. Særlig ris er en viktig inntektskilde for Vietnam. Vietnam har gått fra å måttet kjøpe mat fra utlandet, til å produsere så mye selv at de kan selge til utlandet, på få år. I løpet av 1990-årene ble de også gode på å produsere kaffe og cashewnøtter.

Siden landet har så lang kyst har fiske mye å si, både som mat til seg selv og som handelsvare til utlandet. Vietnam handler mest med USA, Japan, Kina og EU.

Tharum Bun/IRIN

De siste tiårene har Vietnam gått igjennom store forandringer i økonomien. Etter 2. verdenskrig og frem til 1986 førte landet en statsstyrt økonomi, etter sovjetisk stil. I 1986 kom en reform kalt «Doi Moi» -fornyelse. Man skulle legge om kursen. Vietnam har klart å halvere antallet mennesker som lever under fattigdomsgrensen i landet. 

Kort om

Vietnam

Hovedstad:

Hanoi

Etniske grupper:

Kinh (Viet) 85.7%, tay 1.9%, thai 1.8%, muong 1.5%, khmer 1.5%, mong 1.2%, nung 1.1%, andre 5.3% (1999)

Språk:

Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, khmer. Regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)

Religion:

Buddhisme 9,3%, Katolisisme 6,7%, Andre 82%

Innbyggertall:

93 386 630

Styreform:

Kommunistisk republikk

BNI pr innbygger:

6 023 PPP$

Nasjonaldag:

2. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017