Hopp til innhold

Zimbabwe

Republikken Zimbabwe

Zimbabwe var tidligere et av Afrikas rikeste land. Etter mange år med økonomisk nedgang, politisk vanstyre og dårlige avlinger har mer enn tre millioner mennesker forlatt landet

Sist oppdatert 31.01.2013

Geografi og miljø

Landskapet i Zimbabwe er svært variert. Midt i landet finnes høye fjellområder og skogkledte savanner. Landets vestlige deler består av sump- og våtmarksområder. I øst vokser det tett jungel langs fjellkjeden Inyanga, som danner en naturlig grense mot nabolandet Mosambik. Klimaet er subtropisk, og temperaturene varierer med høyden over havet. Zimbabwe har lite nedbør, og flere områder er for tørre til å drive jordbruk. Mesteparten av regnet kommer mellom november og mars, og varierer ofte fra år til år. Landet har store miljøutfordringer, spesielt i jordbruket. Bruken av giftige sprøytemidler er blant de høyeste i verden. Avskoging og jorderosjon truer med å ødelegge jordsmonnet, og i byene forurenses luften av tungindustri og trafikk. Flere truede dyrearter står i fare for å bli utryddet fordi snikskyttere får herje fritt i nasjonalparkene.

1989
2000

Chiverosjøen i Zimbabwe gir drikkevann til hovedstaden Harare og vann til jordbruket i området. Sjøen er hardt angrepet av alger og vannhyasinter som følge av utslipp fra Harares kloakksystem. Les mer

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Zimbabwe ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Zimbabwe betyr ”stort steinhus”, og landet er oppkalt etter en stor stenby fra 1200-tallet. Zimbabwe var lenge et rikt handelssentrum, men på 1400-tallet ble byen forlatt etter at klimaet forandret seg og gjorde jorden ufruktbar. De neste århundrene begynte europeere å komme til området, og de lokale kongedømmene mistet mye makt og store landområder. Det britiske Sør-Afrika-kompaniet fikk kontroll over dagens Zimbabwe på slutten av 1800-tallet, inntil landet ble britisk koloni under navnet Sør-Rhodesia i 1923. I 1962 kom det rasistiske partiet Rhodesisk front (RF) til makten etter en klar valgseier, og i 1965 erklærte landet seg selvstendig fra Det britiske samveldet. Landet fikk navnet Rhodesia, og ble styrt av et hvitt mindretall. FN vedtok i 1968 en resolusjon som forbød alle medlemmer å handle med landet. En svart motstandsbevegelse vokste frem, og drev geriljakrig mot regjeringen gjennom hele 1970-tallet. I 1980 ble landet selvstendig under navnet Zimbabwe, og har siden vært styrt av frigjøringslederen Robert Mugabe.

Samfunn og politikk

I teorien er Zimbabwe et parlamentarisk republikk med flerpartisystem. Siden selvstendigheten i 1980 har imidlertid grunnloven blitt endret flere ganger for å øke president Robert Mugabes makt. Mugabes parti ZANU-PF kontrollerer de fleste delene av samfunnet. Opposisjonen er splittet, og forfølges av sikkerhetspolitiet CIO. Forsøk på å omfordele jorden fra den hvite overklassen til den svarte underklassen har fått katastrofale følger for landet. Store landbruksområder er ødelagt fordi de nye jordeierne ikke er opplært til å drive det avanserte landbruksmaskineriet. I 1990 gikk landet inn i en økonomisk krise. Mer enn tre millioner mennesker har flyktet, og den zimbabwiske dollaren er verdiløs. Skoler og universiteter som tidligere var blant Afrikas beste står tomme. Sykehusene er stengt, noe som særlig går ut over de mange aids-rammede i landet. Elektrisk strøm rasjoneres, det er umulig å få tak i bensin, og landet trues stadig av hungersnød. Det sittende regimet legger skylden for alle problemene på Storbritannia og andre vestlige land, som de hevder vil styrte presidenten og erobre landet. Etter valget i 2008 ble det stiftet en overgangsregjering der deler av opposisjonen fikk plass. Overgangsregjeringen skulle etter planen sitte frem til en ny grunnlov ble vedatt. I begynnelsen av 2013 ble Mugabe og opposisjonslederen enige om et forslag til ny grunnlov. 

Økonomi og handel

Zimbabwes økonomi opplevde nedgang på 1990-tallet, da landet ble hardt rammet av tørke. Mange høyt utdannede flyttet, og regjeringen måtte ta opp store lån for å importere mais og andre matvarer. Verdensbanken og Pengefondet satte i gang programmer for å få økonomien på rett vei, men trakk seg ut da landet sluttet å betale avdragene på de mange lånene. Den politiske situasjonen har ført til at mange vestlige land holder tilbake bistand og nekter å handle med Zimbabwe. Utover 2000-tallet utviklet situasjonen seg til en dyp økonomisk krise. Industrien fungerte bare delvis, og det var mangel på elektrisk strøm og kvalifiserte arbeidere. Jordbruket var nesten helt ødelagt etter de katastrofale jordreformene på 1990- og 2000-tallet. Ettersom pengene har mistet nesten all verdi har stadig flere innbyggere blitt avhengig av å bytte varer og tjenester for å kunne overleve. I 2009 begynte likevel økonomien såvidt å vokse, etter at overgangsregjeringen ble valgt.

Kort om

Zimbabwe

Hovedstad:

Harare

Etniske grupper:

Shona 82%, ndebele 14%, andre/uspesifisert 4%

Språk:

Engelsk, shona, sindebele, flere mindre språk og dialekter

Religion:

Synkretister (kristendom kombinert med tradisjonell tro) 50%, kristne 25%, afrikanske religioner 24%, andre/uspesifisert/ingen 1%

Innbyggertall:

15 046 102

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

BNI pr innbygger:

1 794 PPP$

Satellittbilder

Forurensning: Chiverosjøen

Matsikkerhet: Mashonaland

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017