Hopp til innhold

Om Globalis

Globalis er FN-sambandets interaktivt verdensatlas og et digitalt oppslagsverk. Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i verden og hvordan vi påvirker livet på planeten, primært ved å bruke visuelle hjelpemidler.


Vi ønsker å gjøre det lettere å forstå verden rundt oss, og vil vise forskjeller og sammenhenger ved bruk av tall, kart, fakta og figurer. Vi er et digitalt alternativ til de gamle nedtrekkbare kartene som før hang i klasserommet, og til tabeller i rapporter, eller fakta i papirleksikon og samfunnsatlas. 

Vi retter oss først og fremst mot ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøgskoler, og sidene kan benyttes i en rekke fag som samfunnsfag, naturfag, livssynsfag, matematikk (statistikk) og IKT-fag. Sidene er særlig godt egnet til tverrfaglige prosjekter, og kan fungere som et oppslagsverk når en jobber med konkrete temaer.

Vi kvalitetssikrer alt innholdet, og bruker ulike kilder som landguiden.se, bbc, snl, uppsala konfliktdatabase til våre land og konfliktsider. 

Statistikken og dataene er hentet fra FN og Verdensbanken, i tillegg til andre anerkjente kilder (dersom FN ikke har disse dataene)

Globalis er utviklet av FN-sambandet i Norge med støtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Med støtte fra Nordisk råds prosjektprogram Nordplus er Globalis også oversatt til svenskdanskfinsk og islandsk.

Globalis har i dag artikler på 36 pågående konflikter i verden. Det er universitetet i Uppsalas konfliktdatabase, Uppsala Conflict Database, som er utgangspunktet for utvelgelsen av de konfliktene vi skriver om her på Globalis. 

Uppsala regner en konflikt som aktiv dersom man har to stridende parter, og minst 25 personer mister livet på slagmarken i løpet av kalenderåret.

I tillegg til Uppsalas aktive konflikter, har vi valgt å skrive om alle konflikter der FN har fredsstyrker involvert.

FNs miljøprogram (UNEP) har laget atlaset Atlas of Our Changing Environment. Her sammenliknes satellittbilder tatt på syttitallet med satellittbilder fra de seneste årene. Forandringene er lette å se.

På Globalis har vi valgt ut nærmere femti av UNEPs bilder, og oversatt tekstene som forklarer hva som har skjedd. Materialet presenterer en spredning både geografisk og tematisk

FN-sambandet © 2017