Hopp til innhold

Gruppen av alliansefrie stater

En internasjonal organisasjon av 120 stater som anser seg nøytrale overfor de store maktblokkene. Organisasjonen fokuserer bl.a. på kampen for nasjonal uavhengighet, utryddelse av fattigdom, og økonomisk utvikling.

Alliansefrie stater

Medlemslandene i organisasjonen representerer 55% av jordas befolkning og nærmere to tredjedeler av FNs medlemmer.

Gruppen av alliansefrie stater var opprinnelig ment å være en like tett allianse som NATO og Warszawa-pakten, men samarbeidet har vært begrenset, og mange medlemmer har valgt side til fordel for en av stormaktene; Cuba ble f.eks. tett knyttet til Sovjetunionen.

Organisasjonen har hatt problemer med å finne en relevant rolle etter den kalde krigens avslutning.

Medlem av Alliansefrie stater (121)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017