Hopp til innhold

Arktisk råd

Arktisk råd ble dannet i 1996 ved Ottawa-erklæringen. Land som har territorier opp mot de arktiske områdene vedtok å samarbeide om miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer som er forbundet med Arktis.

Arktisk råd

Det er medlemslandene som har beslutningsmakt, men organisasjoner som representerer de ulike urfolkene i Arktis er «permanente deltagere» i rådet, samt at ulike andre land har observatørstatus. 

Den sentrale delen av samarbeidet handler om miljø og om det arktiske økosystemet. Arktis har rike naturressurser, men det må tas hensyn til det ekstra sårbare miljøet og til urfolk som bor i områdene. 

Rådet har seks arbeidsgrupper som består av forskere og av eksperter fra medlemslandenes myndigheter. Deres arbeid omfatter å begrense forurensning, overvåke miljøutfordringer, bevare arktisk naturmangfold og havmiljø, sikre bærekraftig utvikling og å sikre nødberedskap ved miljøkatastrofer. 

Medlemmer (8)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017