Hopp til innhold

Land med atomvåpen

Det er ni land man vet har atomvåpen i verden i dag.

Atomprøvesprengning

Det er stor forskjell på de ulike atomvåpenmaktenes våpenlagre. USA og Russland har desidert flest våpen.

Ikke-spredningsavtalen, på engelsk Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT ), ble utarbeidet i 1968 for å stoppe og begrense spredningen av atomvåpen. Per 2016 har alle verdens land bortsett fra India, Nord-Korea, Pakistan og Israel undertegnet avtalen. Ved å underskrive avtalen, forplikter landene seg blant annet til å la Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) inspisere landets atomreaktorer.

Ifølge Ikke-spredningsavtalen, er det bare de landene som hadde gjennomført en kjernefysisk eksplosjon før 1. januar 1967 som har lov å ha atomvåpen. Det vil si at det kun er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina som er "lovlige" atomvåpenmakter. Hvis India, Nord-Korea, Pakistan og Israel hadde undertegnet avtalen, ville de dermed fått status som ikke-atomvåpenstater, og måtte ha åpnet sine atomreaktorer for IAEA.

Temasider om atomvåpen og nedrustning på fn.no

Land med atomvåpen (9)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017