Hopp til innhold

Land med atomvåpen

Det er ni land man vet har atomvåpen i verden i dag.

Atomprøvesprengning

Det er stor forskjell på de ulike atomvåpenmaktenes våpenlagre. USA og Russland har desidert flest våpen.

Ikke-spredningsavtalen, på engelsk Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT ), ble utarbeidet i 1968 for å stoppe og begrense spredningen av atomvåpen. Per 2005 har alle verdens land bortsett fra India, Pakistan og Israel undertegnet avtalen. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003. Ved å underskrive avtalen, forplikter landene seg blant annet til å la Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) inspisere landets atomreaktorer.

Ifølge Ikke-spredningsavtalen, er det bare de landene som hadde gjennomført en kjernefysisk eksplosjon før 1. januar 1967 som har lov å ha atomvåpen. Det vil si at det kun er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina som er "lovlige" atomvåpenmakter. Hvis India, Pakistan og Israel hadde undertegnet avtalen, ville de dermed fått status som ikke-atomvåpenstater, og måtte ha åpnet sine atomreaktorer for IAEA.

Land med atomvåpen (9)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2016