Hopp til innhold

BRIKS

BRIKS består av landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. BRIKS er i hovedsak et handelssamarbeid, men landene søker også sammen på andre områder.

BRIKS

BRIKS er en samlebetegelse på disse fem raskt voksende økonomiene, som representerer en stor del av "verden utenfor vesten", og er et motstykke til G7Begrepet ble først brukt uformelt om Brasil, Russland, India og Kina (BRIK) i 2001, men de hadde sitt første møte i 2009. I 2011 ble også Sør-Afrika med i gruppen. Landene innehar nesten 3 milliarder av jordens befolkning.

Fellestrekk for landene er at de er opptatt av statenes suverenitet. De mener ofte at andre land og FN ikke skal blande seg inn i indre anliggender.Landene samarbeider mest i handel og økonomiske spørsmål, men har også opptrådd samlet i sikkerhetspolitikk; mot sanksjoner mot Iran, invasjonen i Libya og nedgangen i den globale økonomien.

BRIKS ønsker større innvirkning og vekt i verdensøkonomien, og et nytt valutasystem utenom dollar og EURO. De er kritiske til Verdensbanken og Valutafondets organisering, uten at de ennå har kommet med alternative løsninger.

Selv om landene er store og kan ha tyngde er de også  svært ulike seg imellom, og de har alle store innerikspolitiske utfordringer. Sett på den måten har de til nå ikke utgjort en felles front i den globale politikken.

Medlemmer (5)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017