Hopp til innhold

Economic Community Of West African States (ECOWAS)

ECOWAS er en økonomisk samarbeidsorganisasjon for de vestafrikanske landene. Organisasjonen ble opprettet i 1975, og hadde i utgangspunktet som mål å etablere en frihandelssone i Vest-Afrika. Etter hvert har organisasjonen blitt et politisk og økonomisk samarbeidsorgan.

ECOWAS

ECOWAS har ved flere anledninger bidratt med styrker i de ulike medlemslandenes interne konflikter, for å trygge regionens sikkerhet. Det er da styrken ECOMOG som har blitt sendt. Blant annet intervenerte ECOMOG i Liberia i 2001 og Elfensbenskysten i 2002. Nigeria er den klart største bidragsyteren til organisasjonen både økonomisk og politisk. Mauritania trakk seg ut av organisasjonen i 2002.

Medlemmer i ECOWAS (15)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017