Hopp til innhold

Den europeiske union (EU)

Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land.

EUs flagg

Den europeiske union (EU) er en politisk og økonomisk samarbeidsorganisasjon. Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital ("de fire friheter") er organisasjonens grunnprinsipp.

Når det gjelder overstatlig samarbeid, er EU den mest utviklede organisasjonen i verden. Det betyr at EU som organisasjon kan bestemme over medlemsstatene på en rekke punkter gjennom forskrifter og lover.

For å sikre at man tar hensyn til innbyggerne, landene og EU er beslutningsprosessen delt mellom 3 organer.

  • Europakommisjonen representerer unionens interesser, og består av 28 kommisærer som har ansvar for hvert sitt politiske område. De sitter fem år om gangen. Det er ofte kommisjonen som tar initiativ til lovforslag i  EU.
  • I Europa-parlamentet blir medlemsstatenes innbyggere representert av 751 politikere, som blir valgt direkte hvert fjerde år. De vedtar lovene sammen med Ministerrådet.
  • I Ministerrådet er medlemstatenes regjeringer representert. De sender ulike ministre til rådet, alt etter hvilke emner som skal diskuteres.

Til sammen har unionen 506 millioner innbyggere. Den felles myntenheten Euro ble innført i 1999, og 17 av EU-landene har innført den som offisiell valuta.

I 2012 fikk EU tildelt Nobels fredspris

Medlemmer i Den europeiske union (28)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017