Hopp til innhold

Europarådet

Europarådet jobber for å utvikle felles demokratiske prinsipper i hele Europa med utgangspunkt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som ble vedtatt i 1950.

Europarådet

Europarådet ble grunnlagt i 1949, og består av tre fora der representanter fra medlemslandene møtes på ulike nivåer. Øverst står Ministerkomiteen, som består av alle medlemslandenes utenriksministere. I tillegg har Europarådet en forsamling for de folkevalgte fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger, og en kongress for folkevalgte fra kommunalt og regionalt nivå blant medlemslandene

Europarådet driver også Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), som håndhever Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Medlemmer (47)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017