Hopp til innhold

G77 (gruppen av 77)

The Group of 77 (G77) ble grunnlagt i 1964, og er en løs koalisjon av 132 utviklingsland. Koalisjonen skal fremme utviklingslandenes felles økonomiske interesser i FN og andre internasjonale organisasjoner, og jobbe for tettere samarbeid mellom medlemslandene.

G77

Formannskapet i G77 går på rundgang mellom medlemslandene, som styrer organisasjonen for ett år av gangen gjennom et av de mange regionale kontorene. Utenriksministrene i organisasjonen møtes årlig i forkant av FNs generalforsamling for å diskutere hvilke saker som skal fremmes. Siden 2000 har G77-landene arrangert Sør-toppmøter hvert femte år. Organisasjonen utgjør en viktig motvekt til G8-gruppen i sentrale spørsmål om verdenshandelen.

Medlemmer (132)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017