Hopp til innhold

Menneskerettighetsrådet

Menneskerettighetsrådet ble opprettet av FNs generalforsamling i 2006. Rådet erstatter Menneskerettighetskommisjonen, som hadde hovedansvaret for FNs menneskerettighetsarbeid fra 1946-2005.

Menneskerettighetsrådet

Menneskerettighetsrådet ble opprettet for å imøtekomme den sterke kritikken som opp gjennom årene ble rettet mot Menneskerettighetskommisjonen. Hovedinnvendingene mot den gamle kommisjonen var at medlemslandene møttes for sjelden, og at land kunne få plass i kommisjonen til tross for grove brudd på menneskerettighetene.

Menneskerettighetsrådet skal koordinere og fremme FNs arbeid for menneskerettigheter, og råder over et stort antall mindre komiteer med spesielt ansvar for ulike kjernerettigheter. Rådet er plassert under Generalforsamlingen, noe som gir det en helt annen tyngde enn kommisjonen, som lå under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Medlemmene velges for tre år av gangen, og roterer i de tre årene. De ulike regionene har et fast antall medlemmer etter folketall: Afrika 13, Asia 13, Latin-Amerika og Karibia 8, Øst-Europa 6, Vest-Europa og andre 7.

1. mars 2011 suspenderte FNs generalforsamling Libya fra MR-rådet som følge av myndighetenes voldelige reaksjon på fredelige demonstrasjoner fra landets innbyggere. I november 2011 fikk de tilbake rettighetene sine som medlem.

Medlemmer 2016 (47)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017