Hopp til innhold

Minst utviklede land (MUL-land)

MUL-land (eng. Least Developed Countries - LDC) er en betegnelse FN bruker på land med en lav sosial og økonomisk utvikling.

Minst utviklede land

Kategorien MUL-land ble opprettet av FN i 1971, der hensikten var å rette det internasjonale søkelyset mot de mest sårbare og fattigste medlemmene i FN.

MUL-land defineres ut fra følgende tre kriterier:

  • Lav nasjonalinntekt (under. 900 dollar i BNP per innbygger).
  • Lav grad av menneskelig utvikling (en sammensatt indeks basert på helse-, ernærings-, og utdannings-statistikk).
  • Økonomisk sårbarhet (en indeks basert på ustabilitet, uoppnåelig diversifisering av økonomien og svakheten av å være en liten økonomi).

Dessuten kan innbyggertallet ikke overstige 75 millioner.

MUL-land (48)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017