Hopp til innhold

North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

NATO (Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en forsvarsallianse som bygger på Atlanterhavspakten, som ble undertegnet i Washington D.C 4. april 1949.

NATO

Alliansen ble dannet for å skape en motvekt til Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa fra slutten av førtitallet. I paktens artikkel 5 slåes det fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene skal regnes som et angrep mot alle. Landene forplikter seg dermed til å forsvare de andre landene dersom noen blir angrepet. De senere årene har militær krigshåndtering utenfor de nordatlantiske territorier blitt en viktig del.

Under et toppmøte i Lisboa i november 2010 ble Nato-landene enige om et nytt strategisk konsept for alliansen. Solidariteten allierte imellom, slik den er nedfelt i Atlanterhavspaktens artikkel 5, er selve kjernen i samarbeidet. Natos verdigrunnlag og forankringen i FN-pakten ligger fast.

Alliansens hovedoppgaver i det nye konseptet er definert som:

  • kollektivt forsvar
  • Krisehåndtering
  • Sikkerhet gjennom samarbeid

Natos råd møtes en gang i uken, mens utenriksministrene i medlemslandene møtes som regel to ganger i året. 

Medlemmer av NATO (29)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017