Hopp til innhold

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) består av trettifire land, hvorav de fleste er europeiske. OECD arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene.

OECD

31 av medlemslandene defineres av verdensbanken som land med høy inntekt. OECD ble opprettet i 1961 og har hovedkontor i Paris. Organisasjonens forgjenger, OEEC, ble stiftet i 1948 for å administrere Marshallhjelpen til Vest-Europa.

OECD blir i dag regnet som en politisk lite kontroversiell organisasjon. Man betrakter det som en samordnende og rådgivende organisasjon, med mer teknisk-økonomisk funksjon og uten politisk myndighet. Det er imidlertid kritikere som hevder at organisasjonens innflytelse undervurderes. De mener at man ikke ser at organisasjonen faktisk er viktig i koordineringen av de industrialiserte landene, og at OECD legger føringer på de ulike landenes økonomiske politikk.

Medlemmer i OECD (34)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017