Hopp til innhold

Organisasjonen for islamsk samarbeid

OIC betrakter seg selv som den muslimske verdens felles stemme i internasjonale spørsmål. Organisasjonen arbeider for sikre og beskytte muslimske interesser og for å skape internasjonal fred.

OIC

OIC ble grunnlagt i 1970, under det første møtet i Den islamske utenriksministerkonferansen.

OIC jobber for å bedre relasjonene medlemsstatene imellom, og for å spre kunnskap og avlive vrangforestillinger om islam på verdensbasis. Medlemsstatene teller til sammen nærmere 1,5 milliarder innbyggere, noe som gjør OIC til verdens største religiøse, overstatlige medlemsorganisasjon.

Organisasjonen endret navn i 2011, og het tidligere "Organisasjonen for islams konferanse".

Medlemmer (57)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017