Hopp til innhold

Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC)

Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) er en organisasjon som skal sikre godt samarbeid mellom medlemslandene, og jobbe for at det globale oljemarkedet holder seg stabilt og forutsigbart. OPEC har ofte blitt kritisert for å manipulere prisnivået på det globale oljemarkedet av politiske årsaker.

OPEC

OPEC ble grunnlagt under Bagdadkonferansen i 1960, av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela. Da OPEC ble grunnlagt, var de fleste av verdens oljeproduserende land medlemmer, noe som ga organisasjonen stor innflytelse på den internasjonale oljeprisen. Dette ble særlig tydelig under den globale oljekrisen i 1973, da organisasjonens arabiske medlemmer stoppet all eksport av olje til land som støttet Israel i Yom Kippur-krigen.

OPECs innflytelse på det internasjonale oljemarkedet avtok når man fant olje i Nordsjøen og Mexicogulfen på 1970- og 80-tallet. Organisasjonens medlemmer står imidlertid fortsatt for ca 40 prosent av verdens oljeproduksjon, noe som gir en betydelig innflytelse på markedet. Ecuador og Gabon trakk seg ut av organisasjonen på begynnelsen av 1990-tallet på grunn av for høye medlemsavgifter, men Ecuador meldte seg inn igjen i 2007.

Medlemmer (12)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017