Hopp til innhold

Det internasjonale pengefondet (IMF)

Det internasjonale pengefondet (IMF) ble opprettet i 1944. Hovedformålet med organisasjonen er å sikre stabilitet og forutsigbarhet i verdensøkonomien.

Pengefondet

I likhet med Verdensbanken ble Pengefondet  (også kalt det Det internasjonale valutafondet) opprettet under Bretton Woods-konferansen i 1944. 49 av verdens rikeste land gikk sammen for å bli enige om kjøreregler for internasjonal handel. Hovedformålet med å opprette Verdensbanken og Pengefondet var å forebygge svingninger i verdensøkonomien og avverge fremtidige finanskriser. Medlemskap i fondet er obligatorisk for land som vil melde seg inn i Verdensbanken.

Pengefondets viktigste oppgave er å sørge for at det internasjonale penge- og handelssystemet holder seg i balanse. Gjennom årlige vurderinger av alle medlemslandene vurderer fondet hvilke tiltak som må til for å unngå overoppheting av verdensøkonomien. Fondet gir teknisk og økonomisk assistanse, og låner ut penger til vanskeligstilte land.

I likhet med Verdensbanken har Pengefondet blitt utsatt for sterk kritikk for sitt arbeid med fattigdomsreduksjoner. Kritikken går ut på at støtten til fattige land ofte ikke fungerer etter hensikten, at vilkårene for tilbakebetaling er urimelige, og at fordelingen mellom ulike land er skjev og politisk styrt.

Medlemmer (188)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017