Hopp til innhold

Samveldet av nasjoner

Samveldet av nasjoner består av 54 stater, hvorav de fleste er tidligere britiske kolonier.

Samveldet

Samveldet ble grunnlagt i 1884, da det britiske imperiet begynte å gå i oppløsning. Organisasjonen skulle fungere som et nettverk for samarbeid med utgangspunkt i de tidligere kolonienes felles språk og beslektede utfordringer som nye stater. Organisasjonen har et fast sekretariat i London, som driver en rekke forskjellige samarbeidsprosjekter mellom medlemslandene. Mest kjent er idrettsarrangementet Samvelde-lekene, som avholdes hvert fjerde år.

Medlemslandene møtes annethvert år for å diskutere utviklingen i prosjektene og den generelle politiske situasjonen i landene. Til tross for at Samveldet ikke har noen formell makt over sine medlemmer, har de utøvd betydelig innflytelse ved flere ganger å ekskludere land som opptrer i strid med organisasjonens prinsipper. Nigeria og Fiji ble suspendert på 1990-tallet, mens Zimbabwe først ble suspendert i 2002, og deretter trakk seg helt ut i 2003. Rwanda ble nytt medlem i 2009, og Fiji ble igjen suspendert fra 1.september 2009

Medlemmer (53)

Suspendert (1)

  • Fiji

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017