Hopp til innhold

Sikkerhetsrådet

Sikkerhetsrådet er det suverent mektigste organet i De forente nasjoner (FN). Rådet er det eneste organet i FN som kan benytte militær makt, og alle medlemsstater har plikt til å etterleve rådets beslutninger.

Sikkerhetsrådet

Sikkerhetsrådet har etter FN-pakten det grunnleggende ansvaret for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er permanente: Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA. De 10 resterende medlemmene velges av generalforsamlingen, og sitter for to år av gangen. Vedtak i Sikkerhetsrådet krever at minst ni av medlemmene stemmer for, og at ingen av de faste medlemmene stemmer imot.

Medlemmer 2017 (15)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017