Hopp til innhold

Små øystater med u-landsstatus (SIDS)

Small Island Developing states (SIDS) er en gruppe utviklingsland som mottar bistand fordi de er små øystater, og fordi deres geografiske plassering gir landene et handicap på verdensmarkedet. SIDS ble opprettet av FNs generalforsamling i 2001.

Små u-landsøyer

SIDS består av 51 små øyer med u-landsstatus. De fleste av dem er selvstendige land, og er å finne blant landene nedenfor. I tillegg består gruppa av endel øyer som ikke er selvstendige stater. Disse er Amerikansk Samoa, Anguilla, Aruba, De britiske jomfruøyene, Fransk Polynesia, Guam, Montserrat, De nederlandske Antillene, Ny-Caledonia, Nord-Marianene, Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene.

Små øystater er sårbare, både på grunn av størrelsen og fordi øysamfunnene er så isolerte. Statene har store utfordringer økonomisk og økologisk. Isolasjonen gjør at de må betale mye for å importere, samtidig som transportkostnadene for eksporten blir høye. Mange av øyene sliter også med problemer som overfiske og overdyrking, som følge av stor befolkningsvekst og lite areal.I tillegg har små øyer ofte økonomier som baserer seg på få produkter, noe som gjør dem sårbare for prissvingning på verdensmarkedet.

Små øystater med u-landsstatus (39)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017