Hopp til innhold

Utviklingsland uten kystlinje (LLDC)

Landlocked Developing Countries (LLDC) er en gruppe utviklingsland som mottar bistand fordi de ikke har kystlinje, og fordi geografisk plassering gir landene et handikap på verdensmarkedet. LLDC ble opprettet av FNs generalforsamling i 2001.

U-land uten kyst

LLDC ble opprettet for å hjelpe landene til å etablere seg på verdensmarkedet. Manglende tilgang til sjøen gjør at landene får store kostnader knyttet til transport gjennom naboland. I tillegg har de ofte problemer med vanskelig terreng og dårlig infrastruktur. Bistanden landene mottar går stort sett til utbygging og forbedring av infrastruktur. Av 31 utviklingsland uten kyst, er 16 også med i gruppen av minst utviklede land (MUL-land.)

LLCD-land (31)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017