Hopp til innhold

Verdensbanken

Verdensbanken er ingen vanlig bank, men en institusjon som gir bistand, lån og faglig kompetanse til utviklingsland og mellominntektsland. Verdensbanken er sentral i det internasjonale utviklingsarbeidet.

Verdensbanken

Verdensbanken ble opprettet 27. desember 1945, og målsetningen var opprinnelig å tilrettelegge økonomisk for gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig.

I dag er mandatet fattigdomsreduksjon – gjennom å bidra til langsiktig økonomisk vekst i utviklingsland. I tillegg utfører banken forskning om fattigdom og utvikling.

Medlemslandene bidrar til bankens kapitalgrunnlag etter deres størrelse i verdensøkonomien. Dette bestemmer også hvor stor stemmevekt hvert land skal ha i styret av Verdensbanken. Dette gir de rikeste landene mest makt. Medlemsland bidrar også med donasjoner. For å bli medlem i Verdensbanken må et land først være medlem av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Norge har vært med siden Verdensbanken ble opprettet. Norge har sammen med de øvrige nordiske og baltiske land en av 24 representanter i Verdensbankens styre.

Medlemmer (188)

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017