Hopp til innhold

Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Verdens handelsorganisasjon har som mål å fremme frihandel og stimulere til økonomisk vekst. Organisasjonen lager regler for verdenshandelen, og mekler i konflikter mellom medlemsland.

WTO

Verdens handelsorganisasjon (WTO) har 157 medlemmer. I tillegg til 153 land, har EU og tre kinesiske stater (Macao, Hong Kong og Taiwan) eget medlemsskap.

Verdens handelsorganisasjon overtok etter den såkalte GATT-avtalen (General Agreement on Tariffs and Trade), som var virksom mellom 1948 og 1994. Dette var en avtale som tok sikte på å få vekk tollbarrier for å fjerne hindringer for frihandelen. WTO er en videreføring av GATT, med den endringen at WTO er bygget opp som en organisasjon i stedet for å være en avtale.

WTO har blitt utsatt for mye kritikk for sitt ensidige fokus på frihandel og økonomisk vekst, og det har flere ganger vært omfattende demonstrasjoner på organisasjonens toppmøte. Kritikerne mener at WTO primært gagner de rike landene, mens miljøet og utviklingslandene blir de store taperne. Organisasjonen har hovedkontor i Genève.

Medlemmer i WTO (155)

Observatørstater (26)

 • Afghanistan

 • Algerie

 • Andorra

 • Aserbajdsjan

 • Bahamas

 • Bhutan

 • Bosnia-Hercegovina

 • Ekvatorial-Guinea

 • Etiopia

 • Hviterussland (Belarus)

 • Irak

 • Iran

 • Jemen

 • Kasakhstan

 • Komorene

 • Laos

 • Libanon

 • Liberia

 • Libya

 • São Tomé og Príncipe

 • Serbia

 • Seychellene

 • Sudan

 • Syria

 • Tadsjikistan

 • Usbekistan

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017