Hopp til innhold

Avskoging: Britisk Colombia

I Britisk Colombia hogges verneverdige skogsområder ned.

1973
1999

Satellittbildene av Fraser River Valley i Britisk Colombia viser innvirkningen hogst og annen menneskelig aktivitet har hatt mellom 1973 og 1999. Lappeteppemønsteret, som er typisk for områder med mye hogst, viser tydelig at det foregår en voldsom rovdrift på skogen.

1973
1999

Avskoging: Britisk Colombia: I Britisk Colombia hogges verneverdige skogsområder ned.

Les mer om Avskoging: Britisk Colombia

I Britisk Colombia er tømmerhogst en stor industri, og det meste av tømmeret taes ut i bevaringsverdig, tidligere urørt skog som er rik på stedbundet biologisk mangfold.

Tempererte skoger

Temperert skog finnes vanligvis i områder der det er tydelig definerte årstider med varme somre og kalde vintre, og nok nedbør til at trærne kan vokse.

Områdene som har temperert skog er også ofte tett befolkede. Som et resultat av dette er de tempererte skogene et av de mest forandrede økosystemene på jorda.

I dag finnes det bare spredte rester av den skogen som en gang dekket store landområder. Det verdifulle tømmeret gjør at etterspørselen er stor, og det legger et betydelig press på det som er igjen av temperert skog.

Et vannreservoar for Buntzen dammen (eller Buntzen Lake), som lager vannkraft for

Vancouver og omegn i Britisk Columbia. Foto: UNEP/Flickr.com

På tur i skogen blant mosegrodde trær, som skyldes en forholdsvis våt vinter. Skjønnheten og den muligheten for rekreasjon som skogene i Bristisk Colombia tilbyr er blant argumentene for hvorfor man må forvalte disse verdifulle ressursene på en riktig måte. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017