Hopp til innhold

Avskoging: Copperbelt

Kobbergruvene i Copperbelt-provinsen gir mange arbeidsplasser, men går hardt ut over skogområdene i regionen.

1972
2006

Store byer, åpne sjakter til gruvene og store avskogede områder var allerede synlig på bildet fra 1972. Byene har vokst jevnt gjennom hele 1970-, 80-, og 90-tallet, og stadig større områder hvor skogen har forsvunnet er synlig på bildet i 2006.

Kobberindustri endrer naturen

Copperbelt-provinsen i Zambia ligger ved sørlige enden av Lufilianfjellene, som er rike på kobber og kobolt. Fjellkjeden er rundt 800 kilometer lang, og strekker seg på tvers over det sentralafrikanske platået.

På 1930-tallet begynte arbeidet med å utvinne kobber. Dette tiltrakk seg mange arbeidere til området. Den biologiske rike savannen ble på kort tid forvandlet til tett befolkede byer.

Fra 1930 til tidlig på 1960-tallet ble det brent trær fra skogen til å lage kull for drift av gruvene, raffineriene og smelteverkene i Copperbelt-området. Det ble hogd ned omkring 127 000 hektar skog mellom 1947 og 1956, og i et tilsvarende stort område ble det tatt ut svært mye tømmer.

Befolkningsvekst og jordbruk

Befolkningen i området har vokst gjennom hele det 20. århundret.

Jobbene i gruvene er relativt godt betalt selv om gruveindustrien opplevde en tilbakegang på 1970-tallet da oljeprisen gikk opp og kobberprisene gikk ned.

I 1990 hadde kobbergruve industrien mer eller mindre falt sammen, og store deler av befolkningen mistet jobbene sine.

Mange av de arbeidsløse gruvearbeiderne begynte med enkelt jordbruk eller produksjon av kull til eget bruk. Dette fortsatte presset på skogen.

Gruveindustrien vokser igjen

I 2006 var kobberprisene rekordhøye. Dette kommer sannsynligvis til å føre til en vekst i gruveindustrien.

Økonomisk vekst i området vil gi sterkt tiltrengte arbeidsplasser, men det kan også bety en økning i befolkningsveksten og industriell utvikling, som igjen kan gi et økt press på naturressursene i området.

 

En av flere åpne kobbergruver i Zambias Copperbelt-provins. (Foto: University of Wisconsin Library/UNEP)

Smelteverk av denne typen ble drevet ved hjelp av tømmer fra savanneskogene i nærområdet til 1960-tallet. (Foto: University of Wisconsin Library/UNEP)

Chikosone-markedet i Kitwe, Zambia. (Foto: UNEP/Flickr/Adam Annfield)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017