Hopp til innhold

Avskoging: Kantang

Mangroveskogene i Kantang trues av rekeindustrien.

1990
2001

På de to satellittbildene kan man tydelig se at antallet oppdrettsanlegg har eksplodert mellom 1990 og 2001. Anleggene kan sees som blålilla firkanter rundt elvene og elveutløpene.

Rundt Trang-elven i Thailand finnes store mangroveskoger som trues av utslipp fra industri og oppblomstringen av rekeoppdrettsanlegg i området. Fra 1975 til 1993 regner man med at mer enn halvparten av Thailands mangroveskog langs den 2560 kilometer lange kysten har forsvunnet.

Viktig for miljøet

Mangrovetrærenes røtter er under vann mens trekronene vaier over vann. Derfor er skogen viktig både for økosystemet under og over vann. Bladene fra trærne er en viktig matkilde for mange arter som lever i vannet, og mange fisker bor og gjemmer seg i nettverket av røtter. Skogen er også et viktig hjem for trekkfugler, amfibier og andre dyr.

 Det internasjonale markedet for reker vil etter all sannsynlighet fortsette å vokse. Verning av områder som Kantang er viktig dersom man vil bevare mangroveskogene.

Mangroveskoger finnes langs den tropiske kysten, og er viktige for miljøet både over og under vann. (Foto: UNEP/Flickr)

Mangroveskoger som denne, langs Thailands vestkyst, er under trussel fra jordbruk og oppdrettsanlegg. (Foto: UNEP/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017