Hopp til innhold

Avskoging: Kuala Lumpur

I Malaysia trues mangroveskogene av både jordbruk, industri, urbanisering og rekefarmer.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

På satellittbildene fra 1974 og 2005 kan man tydelig se at byen har vokst, og at dette i enkelte områder har ødelagt mangroveskogen.

Urbanisering

Kuala Lumpur har en befolkning på 1,4 millioner, og er i stadig vekst. Inkluderer man også byregionen, har byen dobbelt så mange innbyggere. De siste årene har hovedstadsområdet nådd mangroveskogene som ligger langs kysten av Malaysia, cirka 35 kilometer fra Kuala Lumpurs sentrum.

Jordbruksland og rekefarmer

Men det er ikke bare urbanisering som har skapt problemer for skogen. Allerede i 1975 hadde store deler av mangroveområdene blitt gjort om til jordbruksland. Denne trenden fortsatte de neste tretti årene, parallelt med at urbanisering av Kuala Lumpur og lokalisering av industri la beslag på stadig større områder av skogen.

I tillegg ødelegges mangrovelandskapet av at det etableres flere og flere rekefarmer langs den malayiske kysten. Oppdrettsanleggende bruker store mengder kjemikaler som forurenser jordsmonn og vann. I 2002 fantes det 864 kvadratkilometer mangroveskog, mens det i 2003 bare var igjen 858 kvadratkilometer med skog.

Truer biomangfoldet

Mangroveområder er svært rike på biologisk mangfold, og er dessuten meget produktive økosystemer. Det finnes en rekke dyre- og plantearter der som ikke finnes andre steder.

Mangroveskogene forsvinner i alarmerende tempo i tropiske områder over hele verden. Beskyttelse av områdene er helt nødvendig hvis man ønsker å bevare de verdifulle naturressursene de representerer.

Likevel fortsetter mange land, blant annet Malaysia, å etablere jordbruk og havkultur i de sårbare områdene. Kortsiktig økonomisk vinning gjør at myndighetene ikke stopper ødeleggelsen av mangroveskogen i Malaysia. Bærekraftig utvikling innebærer å veie de kortsiktige økonomiske gevinstene opp mot langsiktig og mer miljømessig gevinst for samfunnet.

Solnedgang i Kuala Lumpur. Foto: UNEP/Flickr.com

Utsikt over et område av Kuala Lumpur. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017