Hopp til innhold

Avskoging: Myebon

Store skogsområder i Myebon ble hugget ned for å gjøre plass til landbruk mellom 1979 og 2000.

1979
2000

De store områdene med grå og brune flekker på bildet fra 2000 viser hvor skogen har blitt fjernet.

Myebon er et område i kyststaten Arakan, hvor mange av Burmas mangroveskoger ligger.

Viktige for økosystemer og biologisk mangfold

Mangroveskoger ligger i strandsonen, og er avgjørende for samspillet mellom økosystemene i havet og på land. Mange fiskearter yngler i disse områdene, noe som gjør dem viktige for å opprettholde bærekraftig fangst og fiske.

Skogene er også oppholdssted for fugler, amfibier og andre dyr.

Mangroveskogene forsvinner

Mangroveskoger trues langs store deler av den sørasiatiske kysten, hvor de hugges ned for å drive landbruk, fiskeri og bygge byer.

Beskyttelse av slike områder vil bli stadig viktigere langs hele tropebeltet i årene som kommer.

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017