Hopp til innhold

Avskoging: Nasjonalparken Iguazú

Den sjeldne regnskogen Paranaense hogges ned, og gjøres om til jordbruksland.

1973
2003

I Brasil og Paraguay ble store deler av regnskogen gjort om til jordbruksområder mellom 1973 og 2003, mens Argentina har bevart sin del av skogen.

Sjelden regnskog

Nasjonalparken Iguazú ligger i Argentina, like ved grensen til Brasil og Paraguay. I parken finnes den svært utryddelsestrua og sjeldne regnskogen Paranaense.

Over 90 prosent av Paranaenseskogen er gjort om til jordbruksland hvor det blant annet dyrkes soyabønner og korn (Foto: John Townshend).

Paranaenseskogens naturlige isolering fra andre regnskoger gjorde at det utviklet seg et svært rikt plante- og dyreliv i området. På et tidspunkt fantes det over tusen forskjellige pattedyr, fugler, slanger og ulike padder som var helt spesielle for området.

Den kjente fossen Iguazú ligger i nasjonalparken, og bruksrettighetene deles mellom Argentina og Brasil.

Ulik skogforvaltning i ulike land

Landskapet ble totalt forandret i perioden mellom 1973 og 2003. I 1973 dekket regnskogen et stort område, og fantes også både i Brasil og Paraguay.

I løpet av 2003 ble store deler av skogen i disse landene omgjort til jordbruksområder. I Argentina er imidlertid store deler av regnskogen bevart, og bare et mindre område har blitt dyrket opp.

Dette området var så vidt befolket på 1970-tallet (bildet). Siden den gang har utvikling av området ført til at store deler av regnskogen har blitt forvandlet til jordbruksland (Foto: John Townshend/UNEP).

Dette er et av de mange fossefallene som finnes i nasjonalparken Igauzú (Foto: UNEP/Flickr.com).

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017