Hopp til innhold

Avskoging: Nasjonalparken Taï

I Elfenbenskysten er avskoging et stort problem, men man har klart å bevare Tai nasjonalpark.

1988
2002

Den lysere grønne stripen som deler bildene fra 1988 og 2000 i to, viser resultatet av omfattende avskoging og intensivt jordbruk i området som ligger mellom de fredete områdene Grebo nasjonalskog og Taï nasjonalpark.

Bevarer nasjonalparker

Elfenbenskysten er et av de tropiske landene som avskoges raskest. Bevaringen av de store skogsområdene som ligger i Taï nasjonalpark er derfor av avgjørende betydning.

Det er derfor oppmuntrende å se at grensene for de fredete områdene i nasjonalparkene er relativt uendret på de to satelittbildene.

Må passe på resten av skogen også

Likevel ser en at andre skogområder har blitt ødelagt som følge av økt press fra kaffe og gummiplantasjer, samt at det ble hugget trær til brensel.

Det er viktig å ta vare på mindre skogsområder, både for å bevare det biologiske mangfoldet og for å ta hensyn til landsbybefolkningens behov.

I 2000 var bare 10 prosent av befolkningen innfødte, mens 90 prosent var immigranter. Foto: L. Nussbaumer

Befolkningen på landsbygda er avhengige av å ha tilgang til skog. Der henter de medisinplanter, ulike spiselige vekster og forskjellige ting til hjemmet. Foto: L. Nussbaumer

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017