Hopp til innhold

Avskoging: Oudomxay

Svedjebruk har ført til avskogning i Laos.

1975
2000

Satellittbildene fra 1975 og 2000 viser hvordan omfanget av svedjebruk, og de miljømessige konsekvensene av denne måten å drive jordbruk på, har økt. I 1975 var bare spredte skogsområder (hvite felter) dyrket opp. I 2000 har både antallet og størrelsen på de oppdyrkede områdene økt betraktelig.

Laos er et lite land i Sørøst-Asia uten kystkystlinje. Landet har rike skog- og vannressurser, men avskoging har etter hvert blitt et alvorlig problem.

Svedjebruk

Laos har holdt på det tradisjonelle svedjejordbruket: Stadig nye områder ryddes, brennes, og dyrkes i en kort periode før man bytter dyrkingsområde.

Det er meningen at vegetasjonen skal vokse til igjen på de forlatte områdene, og at man senere kan dyrke områdene opp igjen.

Metoden har imidlertid ført til at avskoging nå har blitt et problem over hele landet. Dette skyldes at den kombineres med at stadig større områder dyrkes opp, og at naturen ikke får de hvileperiodene som den hadde tidligere.

Et tempel i Oudomxay, Laos. Foto: UNEP/Flickr.com

Avskoging i en åsside i Oudomxay-regionen. Foto: Chandra Giri/UNEP

Tømmer som nylig har blitt hogget ligger ved veien i Oudomxay, Laos. Foto: Chandra Giri/UNEP

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017