Hopp til innhold

Avskoging: Sakhalin

Skogbranner har de senere årene vært en alvorlig trussel mot borealskogen på Sakhalinøya.

1989
1999

Bildene viser skogbrannenes påvirkning på Sakhalinøya.

Viktige skogområder

En blanding av løvtrær og eviggrønne bartrær dominerer den boreale skogen på Sakhalinøya, som ligger rett utenfor Russlands østkyst. De digre områdene med borealskog fungerer som ”karbonbeholdere”, og er med å regulere det globale klimaet.

Skogene er også hjem for en unik samling av planter og dyr, blant dem sjeldne og truede arter som Amur-tigeren.

Mennesker skaper hyppigere skogbranner

I utgangspunktet er skogbranner viktig for å holde borealskogen frisk. Men siden 1950 har antallet branner økt kraftig på Sakhalinøya.

Dette skyldes at skogene har blitt mer sårbar fordi man den senere tid har begynt å hente ut store mengder tømmer, olje, kull og torv. Ettersom stadig flere flytter inn i regionen, øker også faren for brann i forbindelse med bruk av tog, biler og åpen ild.

I 1998 førte 300 voldsomme branner til at et område på størrelse med Luxembourg brant ned. Tre mennesker døde og nesten 600 ble husløse da en veldig rask kronebrann brant opp byen Gorki i løpet av noen få timer. Bildet fra 1999 viser veldig tydelig omfanget av brannskadene på skogene på øya det året (røde områder).

MODIS satellittbilder, som det over, kan brukes for å oppdage branner rundt på kloden. Dette bildet, tatt 31. oktober 2005, viser en røyksky som henger over Sakhalinøya og Okhotsksjøen, i tillegg til brannene som er markert med rødt. Foto: NASA

På dette bildet som ble tatt 1. juli 2003 av det østlige Russland og Sakhalinøya, vises diverse branner. Her sees store brannarr tydelig i den uskadde vegetasjonen. Foto: NASA

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017