Hopp til innhold

Avskoging: Santa Cruz

Størsteparten av skogen i Santa Cruz-området er hugget ned, og gjort om til jordbruksland.

1975
2003

Mellom 1975 og 2003 bli store deler av Santa Cruz gjort om til jordbruksland.

Santa Cruz ligger på det fruktbare lavlandet i Bolivia. Regionen er særlig egnet for jordbruk.

Veibygging skaper tilflytting

Satellittbildet fra 1975 viser at området med skog er tett, så å si intakt og strekker seg helt til elven Grande (Guapay). I løpet av 1986 ble det bygget veier som knyttet Santa Cruz til andre mer befolkede områder.

Resultatet var at mange valgte å flytte til Santa Cruz. Samtidig ble et stort jordbruksprosjekt (Prosjektet Tierras Baja) satt i gang, noe som førte til en massiv avskogning. Trærene ble hugget ned, og området ble gjort om til beite- og dyrket mark.

I løpet av 2003 var nesten hele regionen gjort om til jordbruksland, til og med det området som ligger øst for Esperanza og på andre siden av elven.

Urørt skog i Santa Cruz, Bolivia (Foto: UNEP/Flickr.com).

 

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017