Hopp til innhold

Avskoging: Shatt al-Arab

Forsalting av jorda, palmepest og krig er noen av årsakene til at daddelpalmeskogen i Iran og Irak har blitt kraftig redusert de siste tretti årene.

1975
2001

80 % av palmetrærne i Shatt al-Arabområdet ble borte mellom 1975 og 2002.

Verdens største palmeskog forsvinner

Verdens største daddelpalmeskog ligger langs den 193 kilometer lange elveløpet Shatt al-Arab på grensen mellom Iran og Irak. Området er formet av de to elvene Tigris og Eufrat. Bredden på palmeskogen varierer fra noen få hundre meter fra elvebredden til seks kilometer.

På midten av 1970-tallet fantes det omtrentlig 17-18 millioner daddelpalmetrær i Shatt al-Arabområdet. På den tiden tilsvarte dette cirka en femtedel av verdens 90 millioner palmetrær. Innen 2002 hadde mer enn 14 millioner palmetrær (cirka 80 prosent) blitt borte.

Salt, demninger og krig

Problemene startet allerede på slutten av 60-tallet da store mengder salt ble konsentrert i jorda.

Situasjonen ble bare verre med oppdemningen av de to elevene Tigris og Eufrat. Dette hindret ferskvann og naturlige flommer å skylle ut salteinnholdet i jordsmonnet.

Videre skapte krigen mellom Iran og Irak (1980-1988) problemer for daddelpalmeskogen. Skogen lå i skuddlinjen og ble truffet fra begge sider. Bruk av moderne våpen, samt bombing av området, reduserte palmeskogen til en skygge av det den en gang var.

1976
2002

Daddelpalmene har fått sitt botaniske navn, Phoenix dactylifera L., fra den mytiske fuglen Phoenix som stiger opp av asken. Grunnen til dette er at daddelpalmen har evnen til å reparere seg selv etter brannskader. Skadene etter krigen var imidlertid så omfattende at det måtte avansert bioteknologi til for å erstatte de millionene av palmetrær som hadde dødd. Fordi spredningen/formeringen av daddelpalmene tar lang tid, bruker iranske eksperter i dag kloneteknologi for å fremskynde prosessen. Tusenvis av klonede daddelpalmer har allerede blitt plantet i området. For at de opprinnelige daddelpalmene ikke skal bli skadet, eller at de klonede palmene fortrenger de opprinnelige, må prosessen overvåkes nøye.

I 1975 fantes det et område med 520 kvadratkilometer med daddelpalmer i Shatt al-Arab. I 2002 var det bare 110 kvadratkilometer med palmer igjen. Totalt har krigen, forsaltning og palmepest ødelagt omtrent 14 millioner palmetrær, cirka 9 millioner i Irak og 5 millioner i Iran. Store deler av den palmeskogen som er igjen er i dårlig forfatning. Daddelhandelen i Shatt al-Arab var en gang den nest største etter handelen med olje. I dag er levekårene for millioner av mennesker som var avhengig av daddelpalmer for inntekt og mat ødelagt.

Ødelagte og svidde palmetrær viser hvordan krigen har herjet i området (til venstre). Foto:Yves Gellie. Store områder med palmetrær ble hogget ned under krigen (til høyre). Foto: Hassan Partow

Kanopadlere like ved daddelpalmeskogen i Shatt al-Arab. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017