Hopp til innhold

Avskoging: Shume Magamba

Nasjonalparken Shume Magamba ligger vest i Usambara-fjellene. Skogene i parken trues av svibruk, gruvedrift og landbruk.

1975
2005

Satelittbildet fra 1978 viser hvordan Shume Magamba-parken var dekket av et mørkegrønt teppe av tett, urørt skog. Bildet fra 2006 viser hvordan skogen nesten har forsvunnet helt fra området. Avskoging i de beskyttede områdene vises her som store rosa områder. De få og spredte mørkegrønne områdene viser urørt skog, mens noen få lyse områder viser hvor nye trær nå er i ferd med å bli plantet.

Rikt artsmangfold

Fjellene ligger i en langstrakt kjede som strekker seg langs Albertine-riften, gjennom Kenya og Tanzania. Shuma Magamba består av 12 000 hektar høyfjellsskog, hvor 2500 hektar eksotiske vekster har blitt vernet.

Området har et av verdens største artsmangfold, og har en rekke unike dyre- og plantesorter. Det enorme mangfoldet har ført til at svært mange vil verne om området.

Skogen forsvinner

Skogen i området trues av tømmerhogst og jordbruk. Deler av Shume Magamba-fjellene ble skilt ut fra nasjonalparken like etter at Tanzania ble uavhengig i 1961, og mye av skogen ble hugget ned for å bruke jorden til landbruk.

Skogene er også truet av svibruk og gruvedrift i områdene rundt. Særlig svibruket har vært katastrofalt for området, og har erstattet Afromontane-skogene med gressletter.

Landsdekkende problem

Tanzania hadde verdens sjette største tap av skogområder i perioden mellom 2000 og 2005. I løpet av denne perioden gikk mer enn 412 000 hektar tapt årlig, det nest høyeste tallet i Afrika etter Zambia.

Mellom 1990 og 2005 mistet Tanzania mer enn 14,9 prosent av skogsområdene sine. I dag er 39,9 prosent av landet dekket av skog. Flere fjellområder, som Taitu, Ukaguru, Mahenge og Vest-Usambara har mistet mer enn 80 prosent av skogen.

Hovedkilden til energi i Tanzania er ved, og nærmere 90 prosent av all energi som forbrukes av vanlige forbrukere i landet er basert på ulike former for biomasse.

Usambara-området er en rest av de enorme tropiske skogene som tidligere dekket Afrika fra Atlanterhavet til Det indiske hav. Disse skogområdene har mer til felles med skogene i Vest-Afrika enn de andre skogene på østkysten av kontinentet. Usambara-skogene er en skattkiste full av botanisk og zoologisk variasjon, med svært mange unike trær og plantearter. (Foto: UNEP/Flickr/Andreas Eguiguren)

Skogen har blitt ryddet for landbruk, og flere nye tresorter har blitt innført i området. (Foto: DigitalGlobe 2006)

Usambara-fjellene, Tanzania. Credit: UNEP/Flickr/Andres Eguiguren

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017