Hopp til innhold

Avskoging: Lappi

Papirindustrien i Finland driver rovdrift på de finske skogene

1987
2002

På satellittbildet fra 1987 kan man se at området var dekket av grønn skog, mens på satellittbildet fra 2002 er det bare noen få beskyttede skogsområder igjen. De lysebrune flekkene på bildet er nedhuggingsområder.

Ødeleggende skogsindustri

Finland er det landet i Europa som har mest skog. 86 prosent av det finske landområdet, tilsvarende cirka 26 millioner hektar, er dekket av skog. På verdensbasis står Finland for en fjerdedel av papireksporten og en sjettedel av pappeksporten.

Det er den finske skogsindustrien, en av de mest omfattende i verden, som leverer råmateriale til papir- og pappindustrien. Dette går hardt utover de finske skogene. Nedhugging av trær, ødeleggelse av jordsmonnet og bygging av veier bryter ned skogens naturlige område (habitat).

 62 prosent av Finlands produktive skoger eies av private jordeiere, mens størsteparten av den gamle og mer verdifulle skogen eies og hugges ned av staten.

Et finsk skogområde om sommeren. Foto: UNEP/Flickr.com

 

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017