Hopp til innhold

Avskoging: Tensas River

I tilsigsområdet til Tensas River har trær måttet vike for soyabønner, og flom og jorderrosjon har etter hvert blitt velkjente problemer.

1972
2001

Store skogområder ble erstattet av jordbruksland mellom 1972 og 2001.

85 % av skogen hugget ned

Tilsigsområdet til Tensas River ligger i det østlige Louisiana. Området er 2720 kvadratkilometer stort, og er en del av det som kalles Mississippi-elvesletten.

Tidligere var 90 prosent av tilsigsområdet skog. Omtrent 85 prosent av skogen ble hogd ned i løpet av 1960- og 1970-tallet for å plante soyabønner.

Det at man hogde ned skogen har ført til omfattende problemer med flom og erosjon.

Fortsatt jordbruksutvikling

Som disse to satellittbildene viser, har man fortsatt den intense jordbruksutviklingen i tilsigsområdet til Tensas River. Jordbrukslandet er synlig som forskjellige nyanser av brunt mens skogen er grønn.

De eneste store gjenværende skogsområdene finner man i viltreservater og i noen beskyttete regioner. I tillegg har enkelte privatpersoner bevart noen små skogflekker.

Satellittbildene viser også tydelig at elva Mississippi fungerer som en grense: Mens det meste av skogen er borte på den siden av elva som tilfaller delstaten Louisiana, er det fremdeles mye skog bevart i delstaten Mississippi.

En soyabønneåker i Tensas River valley. Foto: Dave Warren/UNEP/USDA

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017