Hopp til innhold

Demning: Atatürk

Atatürk er den største dammen i Tyrkia og den femte største dammen i verden.

1975
1998

På disse to bildene som er tatt i henholdsvis 1976 og 1999, er det lett å se at regionen har endret seg. Dammen har vært i full drift siden 1992, og regionen som tidligere var tørr og udyrkbar har blitt grønn.

Vann til jordbruk og elektrisitet

Atatürkdammen ble bygd i 1990. Dammen ligger i den sørøstlige delen av Tyrkia, og er den største av 22 dammer og 19 hydroelektriske anlegg i det såkalte ”Sørøstlige Anatolia prosjektet”.

Det er elvene Eufrat og Tigris som demmes opp, for å kunne gi vann til jordbruk og elektrisitet i den sørøstlige delen av Tyrkia, som lenge har vært plaget av vannmangel.

Når alle reservoarene, kraftgeneratorene og irrigasjonskanalene er på plass vil anlegget gi vann til 1,7 millioner hektar dyrket mark.

Atatürk er den største dammen i Tyrkia og den femte største dammen i verden. Den er del av det Sørøstlige Anatolia prosjektet. Målet er å produsere elektrisitet og skaffe til veie vann til irrigasjon av et område på nesten 80 000 kvadratmeter. Kilde: american.edu. Foto: Kel Patalog/UNEP/Flickr.com

Kanalene i sluseporten regulerer vannstrømmen for å passe på at vannet renner jevnt. Hvis gjennomstrømningen blir for liten, vil det ramme både vanningssystemet i området, og strømforsyningen til byene som er knyttet til kanalen. Foto: Kel Patalog/UNEP/Flickr.com

Vannforsyninger fra Atatürkdammen har endret området rundt Harran fullstendig: Nå er det gode jordbruksmuligheter i den tidligere tørre regionen. Bomull er hovedsatsningsområde, men det dyrkes også mat, blant annet korn og grønnsaker. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Sørøstlige Anatolia prosjektet

Atatürkdammen er en del av det storstilte damprosjektet Sørøstlige Anatolia prosjektet eller også kalt GAP fra det tyrkiske navnet Guneydogu Anadolu Projesi. Når samtlige demninger står ferdig skal det årlig produseres 27 milliarder kilowatt kraft. Dette vil fordoble Tyrkias kraftproduksjon.

GAP-prosjektet har en rekke negative konsekvenser. Familier som bor i området blir tvangsforflyttet og mister sine hjem. Våtmarksområder ødelegges ved oppdemning og biologisk mangfold går tapt. Land som Syria og Irak er avhengig av elvene, Tigris og Eufrat, for tilgang til vann. En videre oppdemning av elvene kan redusere deres vanntilgang. Dette har skapt konflikt mellom Tyrkia og de to nabolandene.

Under finner du mer informasjon.

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017