Hopp til innhold

Demning: Cahora Basa-sjøen

Cahora Basa er en kunstig sjø som skaper trøbbel for lokalbefolkningen.

1972
2006

Satellittbildene viser de store endringene Zambezielven har gjennomgått de siste tretti årene. Bildet fra 1972 er tatt bare noen få år før Cahora Basa-dammen ble bygget, mens bildet fra 1999 viser den enorme dammen.

Cahora Basa-reservoaret ligger i provinsen Tete i Mosambik, og er landets største dam.

Produserer energi

Demningen ble plassert i et område der elven går igjennom en smal kløft. Dette var et naturlig sted å plassere en kraftproduserende demning av denne størrelsen.

Demningen ble bygget for å møte det stadig voksende behovet for energi i regionen.

Ødelegger jordbruket

Samtidig har demningen forårsaket problemer for lokalbefolkningen. Årlig oversvømmes evla og danner store sletter, hvor det avsettes jord og avleiringer. På disse områdene dyrket lokalbefolkningen mat.

Etter byggingen av demningen er de årlige oversvømmelsene blitt kraftig redusert, noe som har ført til at størrelsen slettene har blitt mindre og skaper problemer store for jordbruket.

Det er to hovedkilder til vannkraft på Zambezielven - Karibademningen, som gir strøm til Zambia og Zimbabwe. og Cahora Basa-demningen i Mosambik, som gir strøm til Sør-Afrika. (Foto: UNEP/Flickr)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017