Hopp til innhold

Demning: Høylandet i Lesotho

Vannprosjektet i høylandet i Lesotho (LHWP) er et av de største prosjektene av sitt slag som noen gang er gjennomført i Afrika.

1991
2007

Mellom 1991 og 2007 ble Katse-dammen bygget.

Skaper økt vanntilførsel

Prosjektet skal legge til rette for å føre vann fra Maloti-fjellene i Lesotho til den urbane og industrialiserte Gauteng-provinsen i Sør-Afrika. Prosjektet fører til at Sør-Afrika får tilgang på sårt tiltrengt ferskvann, og til at Lesotho får inntekter og mulighet til å utvinne energi fra de nye vannveiene.

Et 82 km langt system for transport og levering av vann er allerede ferdig bygget. Når prosjektet er ferdig vil fire kunstige dammer være på plass.

Konsekvenser for miljøet

Mange spørsmål rundt de sosiale og miljømessige følgene av prosjektet har blitt stående ubesvart.

Katse-dammen ved Oranje-elven ble bygget som den første i prosjektet. Denne dammen sto ferdig i 1995, og skapte et enormt, kunstig reservoar og store problemer for innbyggerne og miljøet.

Katse-dammen er den første av fire dammer i prosjektet. Dammen sto ferdig i 1995, uten at de enorme problemene den har ført til for 20 000 Basotho-folk i området har blitt løst. (Foto: UNEP/Flickr)

Kvinner fra Basotho-stammen på vei til en landsby i Lesotho. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017