Hopp til innhold

Demning: Karabogasbukta

Karabogasbukta tørket i en periode fullstendig inn.

1988
1999

Etter at demningen ble revet begynte vannstanden i Karabogasbukta å stige igjen.

Karabogasbukta er en stor, grunn lagune som er en del av Det kaspiske hav. Lagunen er omtrent 18 200 kvadratkilometer lang, men bare et par meter dyp.

Endringer i vannstanden er vanlig i området. Likevel førte synkende vannstand i Det kaspiske hav til økende bekymring utover 1970-tallet, og man bestemte seg for å sette i gang tiltak.

Bygde demning - lagunen tørket inn

I 1980 ble det bygget en demning for å forhindre at vann fløt inn i det grunne Karabogasbassenget. Damkonstruktørene mente nemlig at vannet fordampet lettere her, ettersom bukta var så grunn. Ved å hindre at vannet rant inn, kunne man også unngå fordampningen.

Resultatet av demningen var imidlertid at lagunen stort sett tørket inn, og bare etterlot seg en saltholdig grop.

Salt og giftig jord fra gropa ble ført med vinden. Dette skapte omfattende miljø- og helseproblemer som også rammet folk som bodde hundrevis av kilometer unna.

Tilstanden bedret

Demningen ble delvis åpnet i 1985, og helt revet i 1992, da vannstanden i Det kaspiske havet plutselig steg for første gang på mange år.

I dag er havnivået over 2,9 meter høyere enn det var i 1978, og vann renner fritt inn i den saltholdige Karabogasbukta.

Demningen, som hindret vann i å renne inn i Karabogasbukta, ble revet i 1992. Foto: NASA Johnson Space Center

Fuglelivet i og rundt det Kaspiske hav er rikt. Antallet arter øker betraktelig i de periodene trekkfuglene slår seg ned i både det store deltaområdet, på grunnene og på våtmarkene. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017