Hopp til innhold

Demning: Tre kløfter

Tre kløfter-dammen er den største dammen i verden, og dekker en niendedel av det kinesiske kraftbehovet. Likevel er demningsprosjektet omstridt.

1987
2004

Satellittbildet fra 1987 viser hvordan elven og det omliggende landskapet så ut før man begynte arbeidet med å bygge dammen. På satellittbildet fra 2004 er det lett å se den enorme Tre kløfter-dammen, og reservoaret av vann som er demmet opp bak den.

Dekker elektrisitetbehov

Tre kløfter-dammen er bygget på Yangtseelven i Kina, og er et av de største enkeltstående byggeprosjektene som noen gang har vært igangsatt på jorda. Konstruksjonen av dammen begynte i 1994.

Dammen ble bygget for å dekke cirka en niendedel av Kinas elektrisitetsbehov – like mye kraft som kunne bli skapt av omtrent femten atomreaktorer.

Dette er en relativt miljøvennlig løsning sammenliknet med kullbrenning og bygging av atomkraftverk.

Oversvømmelser

Man håper også på at dammen vil kunne regulere elveflommene. De siste hundre årene har sesongbetonte flommer tatt livet av over en million mennesker.

Men damprosjektet Tre kløfter har også hatt negative miljømessige og sosiale konsekvenser. Store områder blitt satt under vann, noe som blant annet gjelder den nå oversvømte landsbyen Zigui, som kan sees oppe i midten av bildet fra 1987.

Byggingen av Tre Kløfter-dammen – den største dammen i verden. Foto: UNEP/Flickr.com

Tre Kløfter-dammen sett fra luften. Bildet er tatt 13. juli 2003. Foto: UNEP/Digital Globe

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Damprosjekter skadelig for miljøet

Byggingen av Tre kløfter-dammen har ført til flere jordskred i området. Årsaken til dette er at de store vannnmassene har gjort jorda rundt dammen mer porøs og bevegelig. Nyere forskning viser også at kunstige dammer kan føre til økte utslipp av den klimafarlige gassen metan. Gassen dannes ved at organisk materiale brytes ned under vann. Metan er mye mer skadelig for miljøet enn gasser som for eksempel karbondioksid (CO2).

Utslippene av metan var størst like etter at dammen ble bygget. Utslippsnivået vil imidlertid være høyt i flere år fremover. I noen tilfeller kan damprosjekter være minst like skadelig for miljøet som utvinning av olje og gass, til tross for at slike dammer bygges for å produsere mer miljøvennlig energi. Kinesiske myndigheter har nylig innrømmet at damprosjektet kan ha negativ effekt for miljøet i området.

Lim inn på din egen nettside

Land

FN-sambandet © 2017