Hopp til innhold

Drivhus: Almeria

I Almeria har vannkrevende drivhus erstattet tradisjonelt jordbruk.

1970
2004

På bildet fra 1974 er området på cirka 20 000 hektar preget av tradisjonelt jordbruk. I 2000 brukes det samme området til intensiv drivhusdyrking der det masseproduseres for et kommersielt marked. 

Drivhusområdene vises som et mønster i grått og hvitt.

Tiltak for vannsparing

For å dekke det økende behovet for vann i Spania satte den spanske regjeringen i 2001 i gang en nasjonal handlingsplan. Der gikk man blant annet inn for å bygge 118 damanlegg og 22 vannflyttingsprosjekter.

På den måten ønsket man å flytte vann fra vannrike steder til områder hvor man trengte mer. I 2004 annonserte den spanske regjeringen i tillegg at det skulle legges til rette for mer miljøvennlig vannsparingsteknologi.

Nå satses det på resirkulering av spillvann og avsalting av sjøvann.

Det varme og tørre klimaet har tradisjonelt gjort Almeria til et lite attraktivt område å bo i. Nå har imidlertid byggingen av stort sett familieeide drivhus ført til en eksplosiv utvikling av regionen. Tomater dyrkes i drivhus i nederlandsk stil av glass eller plast (til venstre).

Et tradisjonelt dyrket område i Almeria, Spania. Foto: UNEP/Flickr.com

Kilde: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

FN-sambandet © 2017